LEA – nytt EU-projekt på GR Utbildning om upphandling som drivkraft för Innovation

GR har fått EU-medel för att delta i sitt första Horizon2020 projekt, EU-kommissionens forskningsprogram. GR Utbildning ska inom ramen för projektet, LEA (Learning technology accelerator) vara med och utforska om innovationsupphandling kan vara en drivkraft för att utveckla digitala verktyg för behov inom utbildningsområdet.

Projektet pågår mellan 2018–2020 och har beviljats 1 920 000 euro, projektet leds av ett Finskt Universitet och tillsammans ska 17 olika partners från 9 olika EU-länder samverka kring innovationsupphandling. GR Utbildning kommer att vara med i projektet för att lära mer om de olika upphandlingsmetoderna som EU-kommissionen har initierat. GR:s roll är bland annat att utforska om dessa upphandlingsinitiativ kan vara relevanta för utveckling av innovativa digitala verktyg för utbildningsområdet i allmänhet och för Göteborgsregionen i synnerhet för att på lång sikt kunna förbättra lärandet.

För att lösa de större utmaningar som finns i samhället har EU-kommissionen initierat nya upphandlingsmetoder PCP (Pre-Commercial Procurement) och PPI (Public Procurement of Innovation), som ska vara med och stimulera marknaden att utveckla forskning och utveckling utifrån de behov som upphandlande organisationer har identifierat. Syftet är att motivera offentliga och privata aktörer att lösa gemensamma komplexa samhällsutmaningar genom att utnyttja kraften i tävlings- och konkurrenssituationen som skapas vid offentlig upphandling.

LEA ska bland annat resultera i:

  • Utveckla upphandlingsunderlag för både PCP (Pre-Commercial Procurement) och PPI (Public Procurement of Innovation) för digitala verktyg för skolan.
  • Öka medvetenheten och överföra kunskap gällande innovationsupphandling generellt och PCP och PPI i synnerhet.
  • Dynamiska diskussioner mellan beslutsfattare, upphandlare, experter och leverantörer samt professionen inom utbildningssektorn för hållbart digitalt lärande.
  • Identifiera gemensamma behov/utmaningar gällande digitalt lärande och bygga ett nätverk av offentliga upphandlingsaktörer av digitala verktyg för utbildningsområdet inom EU.

LEA ska ytterst bidra till målen i EU:s tillväxtstrategi EU2020 för smart och hållbart lärande för alla.


Fakta
PCP och PPI ska ses som kompletterande initiativ till traditionell upphandling, syftet är driva innovation och utveckling efter beställarens behov och därmed låta beställaren och användaren styra marknaden.

PCP (Pre-Commercial Procurement)
Är en metod inom offentlig upphandling av innovation, för att upphandla forskning och utveckling snarare än faktiska varor och tjänster; om varor eller tjänster som utvecklats efter forsknings- och utvecklingsfasen måste en ny separat upphandling ske för de varorna/tjänsterna. PCP kan vara första steget i utvecklingsfasen och fokus på forskning och utveckling och kan följas av PPI som steg två.

PPI (Public Procurement of Innovation)
En upphandling där offentliga aktörer agerar som initiativtagare och beställare för innovativa varor och tjänster. Dessa varor och tjänster ska inte vara tillgängliga för storskaliga kommersiella köp och kan även inkludera tester utav varan/tjänsten. PPI ska tolkas som att man är närmare marknaden med produkter och tjänster än inom PCP. Läs mer om PCP & PPI EU-webb: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/innovation-procurement


För mer information:

Rikard Ström


Senast uppdaterad: 2018-11-26 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund