Referensgrupp för att bidra till kvalitet i handelsbranschen

Utbildningar som tillgodoser och motsvarar handelsbranschens kompetensbehov. Det är syftet med den referensgrupp som GR nu skapar tillsammans med Handelsrådet.

Referensgruppen består av utbildningsanordnare från gymnasieskolan, vuxenutbildningen, yrkeshögskolan och högskolan.

Handelsrådet är parternas gemensamma organisation för att utveckla handeln. De arbetar bland annat med att synliggöra och tydliggöra de kompetenser som efterfrågas i branschen, vilket bland annat görs genom så kallade SeQF-kvalifikationer som beskriver den kompetens som krävs för respektive yrkesroll.

Referensgruppen förväntas bidra till att det ska finnas utbildningar som de som vill etablera sig och utvecklas inom handelsbranschen för att förvärva de kunskaper, färdigheter och förmågor som beskrivs i dessa kvalifikationer.

Referensgruppen träffas vid tre tillfällen under 2018 med start idag den 19 juni.

Kontaktperson på GR:  Emma Theiland Nilsson

Senast uppdaterad: 2018-06-19 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund