Miljöpraktik våren 2019 – elever löser hållbarhetsfrågor på arbetsplatser

När elever i årskurs 8 och 9 under vårterminen 2019 går ut på sin prao finns möjlighet att tillbringa en vecka med att undersöka miljöarbetet på en arbetsplats. Redan nu kan företag anmäla intresse för att delta.

Under veckorna 9,10,11 och 12 erbjuds 2019 års Miljöpraktik. Praktikformen innebär att eleverna har ett tydligt fokus på på miljö och hållbar utveckling och halva veckan ägnas åt att lösa olika hållbarhetscase. Den andra veckan är som en vanlig prao där eleverna följer med i arbetsplatsens verksamhet.

Miljöpraktiken kan exempelvis handla om att granska företagets källsortering eller intervjua personalen om vad de har för resvanor. Veckan avslutas med att eleverna presenterar vad de kommit fram till samt eventuella idéer på hur arbetsplatsen kan förbättra sitt hållbarhetsarbete.

Är ni intresserade av att ta emot miljöpraktikanter?
Hör av er till Jonas Franzén.


Kontaktperson på GR: 
Jonas Franzén
031- 335 5031

Senast uppdaterad: 2018-11-26 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund