Ny lärarhandledning om källkritik på internet

Vad är fakta och vad är åsikt? I dagens snabba informationsflöde är det viktigt att eleverna utvecklar förmågor i att kritiskt kunna granska och värdera information. GR Utbildning har tagit fram en ny lärarhandledning om källkritik på internet för elever i högstadiet.

Lärarhandledningen består av övningar där eleverna får göra källkritiska analyser samt gå in i rollen som den som vill sprida ett budskap.

Exempel på övningar är Fakta eller åsikt, där eleverna arbetar i grupper där de med utgångspunkt i samma grundfakta lyfter fram statistik och åsikter för att argumentera för eller emot inom olika ämnen. Därefter görs en oberoende granskning för att reda ut hur de olika grupperna använt sig av fakta och argument på olika sätt.

I övningen Sant eller falskt får eleverna läsa två̊ olika artiklar och därefter komma fram till vilken av dem som är sann och vilken som är falsk.

Lärarhandledningen innehåller också tips och länkar till mer material och information om källkritik.


Kontaktperson på GR:Rasmus Jonsson

Senast uppdaterad: 2018-11-19 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund