Yrkesstudier ger stor chans till jobb

Det viktigaste målet med yrkesstudier är att komma ut i arbete, vilket fler än sju av tio lyckas med ett halvår efter avslutade studier. Det visar den studie av gymnasiala yrkesutbildningar för vuxna som för andra året i rad har genomförts tillsammans med Stockholms stad och Malmö stad.

Syftet med samarbetet är dels att försöka belysa skillnader och likheter avseende vuxenutbildningens betydelse för den enskilde individens personliga utveckling och förankring i arbetslivet, dels om det riktade statliga bidraget fyller sitt syfte.

Rapporten visar bland annat att varannan elev har haft kontakt med en studie- och yrkesvägledare innan studierna påbörjades. Den visar också att det främsta syftet med studierna är att få jobb inom ett nytt yrkesområde. Mer än hälften anser att studierna har haft stor eller mycket stor betydelse för att få arbete, för fortsatta studier och för att tro mer på sig själv.

I Göteborgsregionen har utbildning bedrivits inom samtliga av de gymnasiala yrkesområdena, varav 30 procent var fordon- och transportutbildningar.

Under 2018 fortsätter uppföljningsarbetet med de elever som avslutade sina studier under 2017.

  • Läs hela rapporten härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För frågor, kontakta Martin Johansson

Senast uppdaterad: 2018-03-28 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund