Stärkt samverkan, fokus på relationer och andra förebyggande insatser i projektet Plug Innan

Projektet Plug Innan hjälper skolor i det förebyggande arbetet med elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet. Insatserna riktas till elever i årskurs 5-9 och redan nu är arbetet igång i ett femtontal kommuner och skolor runtom i Västra Götaland.

Samtliga skolor och verksamheter som deltar i Plug Innan-projektet arbetar utifrån från de framgångsfaktorer som tagits fram inom ramen för Plug In, Sveriges största samverkansprojekt för att motverka studieavbrott. Det handlar om att arbeta holistiskt, med eleven i fokus, och om att fokusera på faktorer som koll och uppföljning, flexibilitet, samverkan och bemötande.

Vissa skolor fokuserar på rutiner för frånvarohantering, andra på att stärka samverkan mellan elevhälsoteamet och lärarna eller att tydliggöra mentors relationella uppdrag.

– Plug Innan ska hjälpa skolor att utveckla och systematisera sitt arbete. Varje verksamhet utgår från sina egna förutsättningar och utvecklar sen nya arbetssätt och rutiner för att på bästa sätt nå projektets övergripande mål, att fler elever i Västra Götaland ska bli behöriga till och slutföra gymnasiet, säger Sofia Reimer, projektledare på GR Utbildning.

Nästa omgång av projektet drar igång höstterminen 2018 och fram till 1 april kan skolor och kommuner ansöka om att delta. GR Utbildning leder projektet, med delfinansiering från Västra Götalandsregionen.


Kontaktperson på GR:  Sofia Reimer

Senast uppdaterad: 2018-03-27 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund