Hur vill regionens unga utveckla framtidens resande?

Västsverige växer och samhället behöver planeras på ett hållbart sätt. Nu erbjuder GR temapass utifrån det pedagogiska material som togs fram under hösten, där eleverna får reflektera över vad det innebär att planera samhällen.

I materialet, som riktar sig till elever i åk 7–9 samt gymnasiet, får eleverna arbeta med frågor som hur vi växer på ett sätt som inte förstör naturen och miljön, hur vi skapar förutsättningar för näringslivet så att det blir fler jobb? Samt hur vi bygger ett samhälle som är till för alla? Materialet innehåller också övningar där eleverna lär sig hur de kan vara med och påverka det framtida samhälle de en dag ska leva i.

Under temapasset kommer eleverna gruppvis få spela olika karaktärer som bor på olika platser i regionen. De kommer att titta på hur de tar sig till och från jobbet och analysera resandet utifrån olika aspekter såsom tid, pengar och koldioxidutsläpp. Därefter ges de möjlighet att formulera egna idéer om vilken infrastruktur som ska byggas för att det ska bli optimalt för just deras karaktärer.

Elevernas idéer kommer till nytta
Under våren 2018 kommer totalt 10 skolor att delta. Elevernas idéer kommer att sammanfattas i en rapport som kommer att presenteras för politiker och tjänstemän i regionens kommuner.

Temapassen är 90–120 minuter långa. Är er skola intresserad?

Kontakta Jonas Franzén
Tel. 031-335 50 31

Senast uppdaterad: 2018-11-26 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund