Nätverksträff: Vad utmärker den hållbara skolan?

Den 21 mars arrangerar GR Utbildning en nätverksträff för lärande om hållbar stads- och regionutveckling. Fokus under träffen är rektors och skolorganisationens roll i lärandet för hållbar utveckling.

GR Utbildning driver tillsammans med Mistra Urban Futures, Den globala skolan och Göteborgs centrum för hållbar utveckling ett öppet nätverk för lärare, pedagoger, skolledare, forskare och övriga som är intresserade av lärande för hållbar utveckling.

Under träffen ges information om resultaten av flera års studier vid Karlstads universitet, där rektorer från LHU-skolor (lärande för hållbar utveckling) har intervjuats om hur de arbetar med skolorganisationen för att åstadkomma en utbildning av hög kvalitet.

Dessutom berättar Börje Persson, en av rektorerna vid Hulebäcksgymnasiet, om deras arbete med globala frågor och mänskliga rättigheter.

Plats & tid:

Senast uppdaterad: 2018-03-07 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund