Sfiväst – nytt digitalt stöd för att utveckla sfi

Nu finns ett nytt digitalt stödmaterial för alla som vill veta mer om svenska för invandrare (sfi) och hur sfi-verksamheter kan utvecklas. Sfiväst är fritt för alla att använda och kräver ingen inloggning.

I filmer och studiematerial beskrivs lärande exempel och modeller för kollegialt lärande för personal, ledning och beslutsfattare inom sfi. Exempel på områden är systematiskt kvalitetsarbete, studiehandledning på modersmål och att leda arbetet med elevkartläggning.

Varje modul har tagits fram i samarbete med sfi-verksamheter inom projektet InVäst, där 46 sfi-verksamheter i Västsverige under tre år har prövat olika sätt att utveckla sfi-undervisningen. Sfiväst innehåller ingångar för såväl arbetslag och rektor som huvudman.

Projektet InVäst-Integration Västsverige pågick mellan 2016 och 2019 och syftade till att utveckla kvaliteten inom sfi-verksamheter och att stärka organisationers kompetens i att ta emot nyanlända.


Kontaktperson på GR: Sofia Reimer

Senast uppdaterad: 2019-09-24 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund