Du är här:


Västsverige växer - lärarhandledning

Västsverige växer är en lärarhandledning om hållbart samhällsbyggande, riktat mot högstadiet och gymnasiet.

Under hösten 2017 genomfördes workshops i totalt 40 klasser utifrån övningen ”Utveckla framtidens resande”, där eleverna fick ge input till GR-kommunernas politiker och tjänstemän om hur de vill att regionens infrastruktur ska se ut i framtiden.

Under våren 2019 genomfördes ytterligare workshops under samma tema till regionens skolor. Lärarhandledning och sammanställning av elevernas idéer hittar du härPDF.

Kontaktperson på GR: Rasmus Jonsson

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund