Miljöpraktik – praopaket med tema hållbarhet

Miljöpraktik är ett skräddarsytt praoupplägg med ett hållbarhetsperspektiv, framtaget av experter inom området. Detta innebär att elever och skolpersonal såväl som arbetsplatser som tar emot praoelever kan vara trygga i att praoperioden blir meningsfull.


Om miljöpraktik

Miljöpraktik innebär en veckas prao på en arbetsplats för elever i årskurs 8 och 9. Genom praon får eleverna en koppling till arbetslivet, samtidigt som de får möjlighet att engagera sig i miljö- och klimatfrågan.

Under praoveckans första halva följer eleverna arbetsplatsens verksamhet och andra halvan ägnas åt att stödja företagets miljöarbete, genom att lösa olika hållbarhetscase. Ett case kan exempelvis handla om att granska källsortering eller intervjua personalen om deras resvanor.

Praoveckan avslutas med att eleverna på fredagen presenterar sitt arbete för er och ger förslag på hur miljöarbetet hos er kan förbättras.

  • Närmaste miljöpraktik kommer äga rum under våren 2020, veckorna 5, 6, 8, 10 och 11.


Processtöd från Göteborgsregionen (GR)

Allt sker med processtöd från Göteborgsregionen under praktikens tre faser, innan, under och efter:

  • Samordning med skolor och arbetsplats, samt tilldelning av praoplats för elever
  • Stöd i hur praoveckan kan byggas upp och utformas
  • Handledningsmaterial för såväl skola som arbetsplats
  • Vi tillhandahåller de hållbarhetscase som eleverna genomför


Varför tema miljö?

Right here, right now is where we draw the line. The world is waking up - and change is coming. – Greta Thunberg på FN:s toppmöte om klimatet.

Många unga känner en oro inför framtiden vad gäller miljö- och klimatfrågan. Genom miljöpraktiken får eleverna kombinera sin praoperiod med att på ett konkret sätt bidra med idéer och förslag som gör skillnad för miljön och klimatet.

Detta är en ovärderlig chans att visa dagens unga att det finns en vuxen värld som bryr sig.


Kontaktperson på GR: Jonas Franzén


Vill din arbetsplats delta i miljöpraktik?

Vi söker nu arbetsplatser som vill delta i kommande period för miljöpraktik, veckorna 5, 6, 8, 10 och 11 våren 2020.

Ni väljer givetvis själva om ni vill erbjuda praoplats under en eller flera av de tillgängliga veckorna.

Detta får ni ut av att delta:

  • Ni träffar framtidens arbetskraft och bidrar med kunskap kring de krav som ställs på arbetsmarknaden.
  • Ni bidrar med underlag inför elevernas framtida studie- och yrkesval. På så vis är ni med och stöttar vår regions kompetensförsörjning.
  • Ert engagemang kommer att synliggöras i GR:s olika kanaler.

Kontakta oss för mer info!

  • Jonas Franzén klicka på namn för att maila eller ring 031-335 50 31
  • Anne Belfrage klicka på namn för att maila eller ring 031-335 50 35

2019 tog följande arbetsplatser emot praktikanter

Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund