Miljöpraktik – praopaket med tema hållbarhet

Miljöpraktik är ett skräddarsytt praoupplägg med ett hållbarhetsperspektiv som innebär att eleverna får en koppling till arbetslivet, samtidigt som de får möjlighet att engagera sig i miljö- och klimatfrågan.


 

Om miljöpraktik

Miljöpraktik innebär en veckas prao på en arbetsplats för elever i årskurs 8 och 9. Under praoveckans första halva följer eleverna arbetsplatsens verksamhet och andra halvan ägnas åt att stödja företagets miljöarbete, genom att lösa olika hållbarhetscase. Det kan exempelvis handla om att granska källsortering eller intervjua personalen om deras resvanor.

Under åren 2015-2020 genomfördes konceptet Miljöpraktik i projektledning av personal på Göteborgsregionen med över 600 elever från olika skolor inom regionen..

Praoveckan avslutas med att eleverna på fredagen presenterar sitt arbete för arbetsplatsen och ger förslag på hur miljöarbetet kan förbättras.

 

Lärarhandledning

Om du är intresserad av att använda dig av konceptet för miljöpraktik finns en lärarhandledning av att del av. Den innehåller både en vägledning i hur arbetet inför, under och efter kan läggas upp, samt alla hållbarhetscase inom praopaketet.

Klicka här för att ladda ner lärarhandledningenPDF


Kontaktperson på GR: Projektledare Jonas Franzén


Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund