Göteborgsregionens klimatlyft

Kompetensutveckling inom de globala målen, med fokus på klimatfrågan, för skolledare, pedagoger och elever i Göteborgsregionen.

Klimatforskningen är tydlig – vi behöver snabbt sänka våra utsläpp av växthusgaser för att motverka klimatförändringarna, vars konsekvenser vi ser redan idag. Alla samhällssektorer behöver vara med i förändringen inom de närmaste tio åren för att vi ska kunna begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Den kommunala sektorns möte med framtidens invånare sker i första hand i olika delar av skolsystemet. Göteborgsregionen (GR) har därför valt att kompetensutveckla en målgrupp som har stor möjlighet att påverka klimatarbetet framåt – skolledare, pedagoger och elever.

Programmet heter Göteborgsregionens klimatlyft och är ett kostnadsfritt program för de skolor som vill börja arbeta med eller utveckla undervisningen kring de globala målen med fokus på klimatfrågan. Syftet är att stärka skolledare och pedagoger i deras arbete med hållbar utveckling för att de i nästa steg ska handleda elever genom att skapa lokala aktiviteter som eleverna själva initierar och driver.

Våren 2020 genomfördes en pilotomgång med sju deltagande skolor. Under hösten 2020 är en andra omgång av programmet igång. Denna gång med tjugo deltagande skolor.


Programmets innehåll

Seminariedaggar 30 september - 1 oktober 2020

  • Klimatforskning & Agenda 2030
  • Hur ligger vi till i förhållande till våra mål?
  • Klimatpsykologi
  • Lärande för hållbar utveckling – föreläsningar och workshops med lärare och expertorganisationer
  • Tid för planering


Processledning ute i arbetslagen

Göteborgsregionen kommer ut, fysiskt eller digitalt, och stöttar upp i den pedagogiska planeringen utifrån LGR11 och GY11.


Uppföljning och utvärdering

Hur har arbetet gått? Hur landar det hos eleverna? Hur tar vi det vidare?


Kontakt

Jonas Franzén, Projektledare

Epost: Jonas.Franzen(a)goteborgsregionen.se

Telefon: 0732346109

Joanna Friberg, Projektledare

Epost: Joanna.Friberg(a)goteborgsregionen.se

Telefon: 0703356876


Deltagande

Anmälan till höstens omgång är stängd. Men håll utkik efter framtida projekt.Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund