Göteborgsregionens klimatlyft

Kompetensutveckling inom klimatfrågor för lärare och elever i Göteborgsregionen

Klimatforskningen är tydlig – vi behöver snabbt sänka våra utsläpp av växthusgaser för att motverka klimatförändringarna, vars konsekvenser vi ser redan idag. Alla samhällssektorer behöver vara med i förändringen inom de närmaste tio åren för att vi ska kunna begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Den kommunala sektorns möte med framtidens invånare sker i första hand i olika delar av skolsystemet. Göteborgsregionen (GR) har därför valt att kompetensutveckla en målgrupp som har stor möjlighet att påverka klimatarbetet framåt – lärare och elever.

Programmet heter Göteborgsregionens klimatlyft och syftar till att stärka skolans roll i klimatomställningen genom att ta fram koncept för lärare och elever i sitt arbete för hållbar utveckling, med fokus på klimat.

 

Programmets innehåll

Lärare och skolledare kommer genom kompetensutveckling få verktyg till att inspirera elever i undervisningen så att de själva startar klimatprojekt på och utanför skolan. Det kan exempelvis vara att arrangera klädbytardagar, bjuda in föreläsare, utveckla skolans hållbarhetsplan eller uppmuntra till koldioxidsnåla resor till och från skolan. Arbetssättet kommer att vara skalbart och kunna genomföras på skolor i hela regionen och landet.

Anmäl intresse för deltagande i programmetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Seminariedag | 15 april 2020

  • Klimatforskning
  • Vad händer i regionen? Når vi våra mål?
  • Lärande för hållbar utveckling – föreläsningar och workshops med lärare och expertorganisationer
  • Tid för planering

 

Processledning ute i arbetslagen | Våren 2020

Göteborgsregionen kommer ut och stöttar upp i den pedagogiska planeringen.

 

Uppföljning av vårens arbete

Hur tar vi detta arbete vidare? Under hösten 2020 kommer det startas en ny programserie. Det kan finnas möjlighet till fortsatt stöd till de skolor som medverkar våren 2020 inom ramen för detta.


Välkomna på infoträff!

12 mars 15.00–16.15, Anders Personsgatan 8, Göteborgsregionen

Ifall ni har möjlighet är ni varmt välkomna på infoträffen där vi går igenom mer i detalj kring hur upplägget kring programmet ser ut, samt diskuterar er skolas specifika förutsättnignar, så att vi kan skräddarsy det så bra som möjligt.

 

Deltagande

Programmet riktar sig till pedagoger och skolledare på grundskolor och gymnasieskolor i Göteborgsregionen. Vi har plats för tio deltagande skolor i programmet under våren 2020. Först till kvarn! Minsta antal deltagare per skola är två pedagoger/skolledare.

Anmäl intresse för deltagande i programmetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kontakt

Jonas Franzén, Projektledare

Epost: Jonas.Franzen(a)goteborgsregionen.se

Telefon: 0732346109

 

Joanna Friberg

Projektledare

Epost: Joanna.Friberg(a)goteborgsregionen.se

Telefon: 0703356876

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund