Göteborgsregionens klimatlyft

Kompetensutveckling inom de globala målen, med fokus på klimatfrågan, för skolledare, pedagoger och elever i Göteborgsregionen.

Klimatforskningen är tydlig – vi behöver snabbt sänka våra utsläpp av växthusgaser för att motverka klimatförändringarna, vars konsekvenser vi ser redan idag. Alla samhällssektorer behöver vara med i förändringen inom de närmaste tio åren för att vi ska kunna begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Den kommunala sektorns möte med framtidens invånare sker i första hand i olika delar av skolsystemet. Göteborgsregionen (GR) har därför valt att kompetensutveckla en målgrupp som har stor möjlighet att påverka klimatarbetet framåt – skolledare, pedagoger och elever.

Programmet heter Göteborgsregionens klimatlyft och är ett kostnadsfritt program för de skolor som vill börja arbeta med eller utveckla undervisningen kring de globala målen med fokus på klimatfrågan. Syftet är att stärka skolledare och pedagoger i deras arbete med hållbar utveckling för att de i nästa steg ska handleda elever genom att skapa lokala aktiviteter som eleverna själva initierar och driver.

Våren 2020 genomfördes en pilotomgång med sju deltagande skolor. Under hösten 2020 drog en andra omgång av programmet igång. Denna gång med tjugo deltagande skolor.

Programmets innehåll

Seminariedag med föreläsningar och gruppdiskussioner

  • Agenda 2030
  • Aktuell klimatforskning
  • Klimatpsykologi
  • Lärande för hållbar utveckling
  • Utmaningar i klassrummet kopplat till klimatfrågan

Processledning

Handledning av personal på deltagande skolor, som i sin tur driver och processleder skolans utveckling och den pedagogiska planeringen utifrån LGR11 och GY11.

Nätverkande

Ett nätverk för deltagande skolor byggs upp för att underlätta erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande.

Uppföljning och utvärdering

Hur har arbetet gått? Hur landar det hos eleverna? Hur tar vi det vidare?


Aktuellt

Höstens omgång håller just nu på att avslutas – men i mars drar vi igång igen för 2021! Programmet vänder sig till både grundskola och gymnasieskola.

Kontakt

Malin Johansson, Projektledare

Epost: Malin.Johansson(a)goteborgsregionen.se

Telefon: 031-335 5202

Joanna Friberg, Projektledare

Epost: Joanna.Friberg(a)goteborgsregionen.se

Telefon: 070-33 56 876


Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund