Göteborgsregionens Läromedelsmässa

28-29 april 2020 | Eriksbergshallen

Med anledning av Coronavirus (covid-19)


Det rådande läget och de högst osäkra förutsättningarna gällande Coronavirus (Covid-19) har medfört att Göteborgsregionen (GR) valt att ställa in årets Läromedelsmässa.

Klassrum

På Läromedelsmässans aktivitetsyta finns klassrum med flera olika workshops och miniseminarier. Här lär pedagoger och utställare dig i just din skolform, för förskola, särskola och grundskolans olika år.


Föranmälan krävs. I mån av plats kan ni även delta på drop in.

 

Klassrumsaktiviteter

Kemi med Alfons Åberg – en resa i molekylernas värld (utställning och prova-på-lektioner)

Arrangör: Alfons Åbergs Kulturhus i samarbete med Chalmers och Göteborgs universitet med stöd av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Målgrupp: F-1, Förskolan, Särskolan. Vi vänder oss även till förskolan inom andra projekt så besök oss så berättar vi mer

 

Utställningen pågår 13.30-18.00 båda dagarna i klassrum 5
Lek och lär på Alfons Åbergs Kulturhus. Prata med oss om besök och program.
Målgrupp: Förskolan, Särskolan.

Kemi ses många gånger som lite svårt och krångligt och det vill vi ändra på. Genom lekfull gestaltning, interaktiva moment och experiment lär sig barnen med hela kroppen. Prova på att se, höra och göra genom att bland annat delta i en molekyldans. En lyckad förening av kultur och vetenskap där vi skapar goda förutsättningar att ta till sig kunskaper. Alla deltagare får en lärarhandledning för att kunna fortsätta i det egna klassrummet eller på förskolan.

Mer info: alfonskulturhus.comlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Dessutom erbjuds prova-på-lektioner båda dagarna:

15.00-15.30
Kemi med Alfons Åberg – en resa i molekylernas värld. Prova-på-lektion i samarbete med Chalmers.
Målgrupp: F-1

16.00-16.30
Kemi med Alfons Åberg – en resa i molekylernas värld. Prova-på-lektion i samarbete med Chalmers.
Målgrupp: F-1

Digitala verktyg i NO-undervisningen

Greger Blomqvist, Sagitta

Målgrupp: åk 7-9

Vi visar hur du kan förenkla dina laborationer och ge eleverna mer tid att tolka sina mätresultat.

Trådlösa sensorer från PASCO används för att enkelt samla in mätvärden som sedan tolkas i din dator, surfplatta eller smartphone. Laborationerna lyfts till en ny nivå som hjälper eleverna till ökad förståelse.

 • 28 april kl. 17.15–17.45 (klassrum 4).
 • 29 april kl. 14.15–14.45 (klassrum 4).

Digitalt berättande i Partille

Frida Lindén m.fl. Partille

Målgrupp: F-6 eller åk 7-9 (se nedan)

Tusentals människor har engagerat sig i Partille Stories genom åren. Elever har gått
ur klassrummen för att intervjua, fotografera, leta tänkta brottsplatser eller finna inspiration i naturen. Författare har spridit sina idéer och tips och skapat både läs- och skrivglädje genom sina besök. Det har skrivits berättelser med bilder, på andra språk, filmatiserade och illustrerade. Allt eftersom de digitala verktygen blivit fler och ändrat karaktär har vi hittat nya sätt att utveckla historier, med många uttryckssätt. Vi delar av oss av erfarenheter, idéer och konkreta tips när det gäller digitalt berättande.

 • 28 april kl. 15.00–15.30 (klassrum 3). Målgrupp: F-6
 • 28 april kl. 15.45–16.15 (klassrum 4). Målgrupp: åk 7–9
 • 29 april kl. 14.15–14.45 (klassrum 2). Målgrupp: F-6
 • 29 april kl. 15.45–16.15 (klassrum 4) Målgrupp: åk 7-9

Fatta grejen med Fortnite – så blir du en e-sportexpert

Female legends

Målgrupp: F-9

“Fatta grejen med Fortnite - så blir du en e-sportexpert” är en orienterande föreläsning som ger dig en grundläggande översikt av e-sporten. Skaffa dig ökad kunskap och nya perspektiv för att närma dig spelhobbyn! Föreläsningen syftar också till utmana tidigare uppfattningar om e-sport och ge konkreta förslag på hur du kan prata om den med dina elever.

 • 28 april kl. 17.15–17.45 (klassrum 3)
 • 29 april kl. 15.00–15.30 (klassrum 2)

Ett inkluderande fritidshem

Stephanie Krljic, Svartedalsskolan, Göteborg

Målgrupp: Grundsärskolan F-9

Hur vi på ett effektivt sätt inkluderar grundsärskolan med grundskolans fritidshem. Stephanie Krijic lyfter här olika förhållningssätt, metoder och lyckade koncept som fungerat för Svartedalsskolan.

 • 28 april kl. 16.30–17.00 (klassrum 1).

Klassrumsviktigt!

Chris Qwist, Bonnierförlagen Lära

Målgrupp: F-6

Hjälpmedlen som sätter ett schysst klimat i och utanför klassrummet.

 • 28 april kl. 15.00–15.30 (klassrum 2)
 • 29 april kl. 15.45–16.15 (klassrum 2)

Klimatkoll

David Reckermann

Målgrupp: åk 7-9

“Det är typ som att man blir lurad att lära sig, liksom!” är en typisk kommentar vi får av elever som spelat kortspelet Klimatkoll. Välkomna att komma och testa kortspelet för att få ett smakprov på intressanta diskussioner som brukar uppstå kring klimat och vardagsval för en mer hållbar konsumtion.

Klimatkoll är ett kortspel där du lär dig om klimatpåverkan. Vi ger dig en inblick i hur spelet klimatkoll fungerar och hur du kan arbeta med det i din undervisning.

 • 29 april kl. 17.15–17.45 (klassrum 3)

Kooperativt lärande, att leda lärande med samarbete

Petra Andblad Fischer och Pernilla Jalvin, Kastellegårdsskolan, Ytterby

Målgrupp: F-3

En föreläsning om hur vi med ett kooperativt förhållningssätt leder samarbeten i våra klassrum samt hur det utvecklar oss själva och vår verksamhet. Med konkreta exempel från vår lågstadieskola i Ytterby beskriver vi arbetet med kooperativt lärande, KL: strukturer, axelpar, basgrupper och hela klassen som ett team.

Det här är också en föreläsning som vill lyfta betydelsen av att ta ansvar för att våra elever lär sig hur de stegvis kan utveckla sin förmåga att samarbeta, ta ansvar och visa respekt.

 • 28 april kl. 15.45–16.15 (klassrum 2).

LEGO Education

Henrik Ödkvist Vitec MV.


LEGO Education: Inspirera yngre barn med Kodningsexpressen

Målgrupp: Förskolan

Det kreativa, intuitiva och mångsidiga materialet i Kodningsexpressen kommer att inspirera de yngre barnen till att utforska kodnings koncept, samtidigt som de bygger upp sitt självförtroende, kreativitet och samarbete. Barn som arbetar med Kodningsexpressen använder intuitivt datalogiskt tänkande för att utveckla modeller och uttrycka idéer medan de bygger ett tåg och en järnväg och ställer ut actionklossar för att styra vad tåget gör.

 • 28 april kl. 14.15–14.45 (klassrum 1).


LEGO Education WeDo

Målgrupp: F-3

LEGO Education WeDo 2.0 gör att under visningen i naturvetenskap och teknik kommer till liv samtidigt som man lär sig grunderna i programmering.

 • 28 april kl. 17.15–17.45 (klassrum 2)


LEGO Education SPIKE Prime

Målgrupp: åk 4–9

LEGO Education SPIKE Prime är det optimala verktyget för undervisning i naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap, konst och matematik (förkortas med STEAM på engelska) för elever på mellanstadiet och högstadiet.

 • 29 april kl. 14.15–14.45 (klassrum 3).


LEGO Education EV3

Målgrupp: åk 7–9

LEGO MINDSTORM Educations EV3 kommer med aktiviteter som engagerar elever i programmering genom att utgå från problem hämtade från verkligheten.

 • 29 april kl. 16.30–17.00 (klassrum 4).

Lustfyllt lärande och inre motivation

Jessica Bojanic m.fl., Svartedalsskolan, Göteborg

Målgrupp: Särskolan

Hur tar vi tillvara på all kompetens och använder den på ett kreativt sätt utifrån elevernas intresse? ”Man lär sig hela tiden, så tror man att kunskapsinlärning bara sker under lektionstid, då får man tänka om” menar personal på Svartedalsskolan. Vi kommer berätta lite om hur vi tänker och arbetar utifrån vårt tankesätt ”lustfyllt lärande hela dagen” där all tid räknas.

 • 29 april kl. 15.00–15.30 (klassrum 1)

Lär dig genomskåda med UR

UR

Målgrupp: F-3, åk 4-6, åk 7-9 eller särskolan (se nedan)

I dagens informationsflöde där algoritmer, dolda avsändare och filterbubblor samsas med korrekt fakta, politiska budskap, reklam och propaganda gäller det att orientera sig bland budskapen. Det handlar om att kunna sålla och värdera informationen. Med hjälp av fem ord – granska, fråga, analysera, skapa och samtala, går vi igenom och visar hur UR:s program kan användas för att hjälpa eleverna att lättare orientera sig i informationssamhället och enklare kunna skilja på sant och falskt – att få verktyg för att bättre kunna genomskåda och greppa omvärlden.

 • 28 april kl. 15.00–15.30 (klassrum 4). Målgrupp: åk 7-9
 • 28 april kl. 16.30–17.00 (klassrum 2). Målgrupp: F-3
 • 29 april kl. 15.45–16.15 (klassrum 3). Målgrupp: åk 4-6
 • 29 april kl. 16.30–17.00 (klassrum 1). Målgrupp: särskolan

Miljö och hållbar utveckling i förskolan – med hjälp av sopsamlarmonstren

Lina Häger, Göteborgsregionen (GR) avdelning utbildning

Målgrupp: Förskolan

Arbetet med sopsamlarmonstren är ett lekfullt sätt att ihop med barnen närma sig en förståelse för hur människors val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling. Tillsammans med sopsamlarmonstren får barnen öva på att källsortera, återvinna och förebygga avfall.

Materialet har tydliga kopplingar till läroplan för förskolan, Lpfö 18. Det ger möjligheter till att arbeta med digitala verktyg samt utgår ifrån ett språkutvecklande arbetssätt.

Testa sopsamlarmonstren: sopmonster.goteborgsregionen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • 28 april kl. 17.15–17.45 (klassrum 1)
 • 29 april kl. 15.45–16.15 (klassrum 1)

Prao - ett verktyg i arbetet med att skapa likvärdighet

Emma Theiland Nilsson, Göteborgsregionen (GR) avdelning utbildning

Målgrupp: 7-9

Undersökningar visar att barn och ungas kunskaper om möjliga yrken är relativt låg. Förutsättningarna vad gäller nätverk och möjligheten till insyn i arbetslivet varierar. Faktorer så som kön och socioekonomisk bakgrund har stor påverkan på de studie- och yrkesval som vi gör.

Prao är ett viktigt verktyg i arbetet med att bredda barn och ungdomars bild av möjliga framtidsvägar och ett viktigt verktyg i arbetet med att skapa en likvärdig studie- och yrkesvägledning. Samtidigt är det viktigt att praon kopplas till den ordinarie verksamheten och inte blir något som sker vid sidan av. I den här miniföreläsningen får ni tips och råd kring hur ni på skolan kan använda praon som en naturlig del av ert arbete.

 • 28 april kl. 14.15–14.45 (klassrum 4)
 • 29 april kl. 17.15–17.45 (klassrum 4)

Skapa förståelse för matematiska begrepp

Thomas Aidehag, Sanoma

Målgrupp: åk 7-9

Vi skapar, testar och förbättrar algoritmer för att med hjälp av programmering rita enkla och komplicerade geometriska formler. På köpet får eleverna arbeta med begrepp och lösa problem inom geometri. Vi använder såväl textbaserad som visuell programmeringsmiljö.

 • 28 april kl. 16.30–17.00 (klassrum 4)
 • 29 april kl. 15.00–15.30 (klassrum 4)

Skrivarskola för superdetektiver!

Författare Marie Trapp, Bonnierförlagen Lära

Målgrupp: åk 2-4

Hur du kan arbeta med läs- och skrivinlärning baserad på Martin Widmarks böcker? Välkommen att utforska detta tillsammans med Marie Trapp!

 • 28 april kl. 14.15-14.45 (klassrum 2)
 • 29 april kl. 16.30–17.00 (klassrum 2)

Spel och lärande

Felix Gyllenstig Serrao, Göteborgsregionen (GR)

Målgrupp: F-6

Vad skulle hända om vi började designa skolvardagen efter spelens framgångskoncept? Hur definierar vi egentligen ett spel? Hur ser leken 1-2-3 rött ljus ut om en speldesigner hade sett över den? Hur strukturerar vi lektion- och veckoplaneringen så att elever känner att de lyckas när de är i skolan, precis som när de spelar sitt favoritspel? Vi kommer gå igenom hur man kan förändra vardagen genom att använda speldesign.

 • 28 april kl.14.14- 14.45 (klassrum 3)
 • 29 april kl. 17.15–17.45 (klassrum 2)

Studie- och yrkesvägledning: ett gemensamt ansvar

Emma Theiland Nilsson, Göteborgsregionen (GR) avdelning utbildning

Målgrupp: F-9

Att bidra med kunskaper och erfarenheter inför elevernas vidare studie- och yrkesliv är i enlighet med läroplanen hela skolans ansvar. Men hur görs detta i praktiken? I denna miniföreläsning får du inspiration kring hur studie- och yrkesvägledningen kan organiseras på skolan för att på så vis bidra till en likvärdig studie- och yrkesvägledning utifrån elevernas behov. Här ges också konkreta undervisningstips gällande hur studie- och yrkesvägledning kan integreras i under visningen.

 • 28 april kl. 16.30–17.00 (klassrum 3)
 • 29 april kl. 16.30–17.00 (klassrum 3)

TAKK - workshop

Annika Melin och Alexandra Granat, Språkbussen

Målgrupp: Förskolan, Särskolan, F-1

Vi går igenom grunderna i TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Sen övar vi tillsammans på att spela spel och göra samtalsövningar med tecken. Enkla övningar som kan göras direkt i barn/elev grupperna.

 • 28 april kl. 15.45–16.15 (klassrum 1)
 • 29 april kl. 17.15–17.45 (klassrum 1)

Talsuccé i klassrummet

Karin Schubert, Projektledare/redaktör (Sv FK-6), Natur och kultur

Målgrupp: åk 4-6

Skapa förutsättningar för eleverna att bli trygga som talare och lyckas med muntliga framföranden med Talsuccé. Här får ni ta del av konkreta tips på hur ni kan arbeta med retorik i klassrummet.

 • 28 april kl. 15.45–16.15 (klassrum 3)
 • 29 april kl. 15.00–15.30 (klassrum 3)

Veckoboken - ett kommunikativt arbetssätt

Rebecka Olsson, Svartedalsskolan, Göteborg

Målgrupp: Särskolan

Med hjälp av fotograferade bilder återberättar eleverna med tecken, tal och samtalskartor saker de gjort under sin skolvecka. Vi klipper ut, skriver i inprint och klistrar in i veckoboken som eleverna får ta med sig hem, för att berätta och visa för sin familj. Under Rebecka Olssons pass kommer ni få ta del av hur denna arbetsprocess går till och vilka fördelar vi ser med detta arbetssätt.

 • 28 april kl. 15.00–15.30 (klassrum 1).
 • 29 april kl. 14.15–14.45 (klassrum 1).

Utställare 2020

Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund