Med anledning av Coronavirus (covid-19)


Det rådande läget och de högst osäkra förutsättningarna gällande Coronavirus (Covid-19) har medfört att Göteborgsregionen (GR) valt att ställa in årets Läromedelsmässa.

 

Det är ett väldigt ledsamt beslut att behöva fatta, inte minst då vi arbetat hårt för att utveckla mässan till en mötesplats för lärande.

Göteborgsregionen och Vetenskapsfestivalen skulle i år ha samverkat i genomförandet, då Vetenskapsfestivalens lärarkonferens var planerad att genomföras i anslutning till GR:s Läromedelsmässa. Vetenskapsfestivalen har sedan tidigare meddelat att de ställer in/flyttar fram festivalen.

Att flytta GR:s Läromedelsmässa till ett senare tillfälle har diskuterats men bedöms inte som aktuellt, då en viktig anledning till att den genomförs under våren är att pedagoger ska kunna få stöd i vilka läromedel och lärresurser man avser göra inköp av inför kommande läsår. Beställning av dessa lärresurser genomförs av skolor under senvåren varje år.

GR planerade att under mässan genomföra flera aktiviteter kopplat till olika skolutvecklingsingångar. Vi undersöker nu därför möjligheten att i stället tillgängliggöra delar av det innehåll som skulle genomförts i mässans aktivitetsyta på ett digitalt sätt.


Information riktad till besökare

Att ställa inte Läromedelsmässan känns extra tråkigt, med tanke på att årets mässa skulle utgöra ett startskott i GR:s riktning att förändra mässan till en modern mötesplats för lärande. Beslutet har dock varit självklart att fatta, givet nuvarande läge.

GR undersöker för närvarande möjligheten att tillgängliggöra delar av det innehåll som skulle presenterats och genomförts i form av lärandeaktiviteter på mässan. Mer information kring detta kommer längre fram.

Mässan utgör en viktig mötesplats för huvudbeställningar av läromedel och lärresurser inför kommande läsårsstart. Av den anledningen ser GR inget syfte i att genomföra årets mässa senare i år. Vi kommer istället att fokusera på att vidareutveckla tankarna och insatserna inför Läromedelsmässan 2021 och hoppas att intresset då kommer att vara lika stort som det har varit inför årets planerade mässa.


Information riktad till utställare

Beslutet att ställa in Läromedelsmässan i Göteborg fattades den 18 mars, vilket innebär att alla utställare per automatik avbokas. Detta innebär vidare, med utgångspunkt i de avbokningsregler som finns för Läromedelsmässan, att inga avgifter kommer att faktureras utställare.

GR beklagar att mässan inte går att genomföra under 2020, men vi räknar med att fortsätta vår utveckling i riktning att skapa en modern mötesplats för lärande. De satsningar som har gjorts inför årets mässa har väckt stort intresse hos många utställare. Exempelvis har våra klassrumsaktiviteter varit särskilt populära, bland såväl utställare som besökare som anmält sig till mässan. Vi hoppas och önskar att ni ser vår inriktning som relevant och nyskapande och att ni vill medverka på nästa års mässa. Vi återkommer med mer information om Läromedelsmässan 2021 längre fram.


Publicerad 18 mars 2020

Utställare 2020

Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)
Logotyp Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund