Om Plug Innan

Vi hjälper skolor i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet med elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet. Projektet är unikt, bland annat eftersom insatserna riktas till elever i årskurs 5-9.

Tidiga insatser som främjar fullföljda studier
Inom ramen för Plug Innan får skolor stöd i att utveckla och systematisera arbetet med elever i årskurs 5-9 som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet. Projektets långsiktiga mål är att fler elever i Västra Götaland både ska bli behöriga till och slutföra gymnasiet.

Göteborgsregionen (GR) leder projektet och fungerar som sak- och processkunniga. Västra Götalandsregionen delfinansierar Plug Innan.

Utgångspunkt i skolans egna behov
Alla skolor med årskurs 5–9 i Västra Götaland har haft möjlighet att ansöka till projektet Plug Innan. De skolor som nu deltar arbetar i lokala delprojekt med utgångspunkt i en nulägesanalys av elevernas behov och skolans förutsättningar. Arbetet i delprojekten genomförs med stöd och processledning från Göteborgsregionen.

Ett unikt projekt
Plug Innan bygger på erfarenheter från projektet Plug In. Det är det första projektet av denna typ och omfattning som riktar sig till elever i årskurs 5-9. Det konkreta samarbetet mellan region och kommuner är också på många sätt unikt. För regionen är fullföljda studier en prioriterad fråga, utifrån ett tillväxt- och folkhälsoperspektiv. Genom Plug Innan kan Västra Götalandsregionen stötta skolhuvudmän i arbetet med att fler elever ska fullfölja sina studier.

GR stöttar medlemskommuner även utanför Plug Innan
Det går inte längre att söka till projektet men du kan ta kontakt med oss om du vill ha hjälp med det främjande och förebyggande arbetet mot studieavbrott. Vi har lång erfarenhet och kunskap i sakfrågan och stöttar våra medlemskommuner genom sakkunskap, utbildningsinsatser och processtöd.

Kontaktperson på GR: Sofia Reimer


Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund