Material och metoder

Stödmaterial som Plug Innans delprojekt använder i sitt arbete.

Här hittar du flera av de material som Plug Innans delprojekt använt i projektarbetets olika faser - från nulägesanalys till planering och utvärdering. Inom kort kommer du även att kunna ta del av metoder och vertyg som delprojekten själva arbetat fram.

Stödmaterial - från kartläggning till uppföljning

Stöd för kartläggning

Detta stöd består av frågeställningar som ska hjälpa skolor att kartlägga målgruppen och dess behov samt att genomlysa verksamhetens styrkor och utvecklingsområden

Ladda ner PDF

Projektplansmall

En genomarbetad projektplan underlättar planering, struktur och styrning. Denna mall går att använda inom olika typer av utvecklingsprojekt.

Ladda nerPDF

Kvantitativ uppföljning

Denna excelfil kan användas för kvantitativ uppföljning av elevers kunskapsläge och frånvaro. Mallen är framtagen för att följa elever som tar del av projektinsatser.

Ladda nerExcel

Nulägesanalys av elever - Early warning system

Denna metod har tagits fram inom ramen för Jättestensskolans delprojekt. Skolan använder nulägesanalys av eleverna som ett forum för samverkan, kartläggning och uppföljning.

Ladda ner materialetPDF
Läs mer om delprojektet

Skolframgång i flexibel undervisningsgrupp

Nossebro skola drev en flexibel undervisningsgrupp inom ramen för sitt delprojekt. Resultatet? Närvaron ökade för samtliga elever som deltog. I denna metodbeskrivning kan du läsa mer om deras arbetssätt och verksamma strategier.

Ladda nerPDF
Läs mer om delprojektet

Distansundervisning som främjar närvaro?

På Källan i Uddevalla har man lång erfarenhet av att använda distansundervisning som ett av många verktyg i arbetet med elever som har särskilda behov. Bland annat kan distansundervisning underlätta i utredningen av faktorer som hindrar en elev från att komma till skolan.

Se filmen om Källans arbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Läs mer om delprojektet

Kontaktperson på GR: Sofia Reimer

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund