HälsoGReppet

ESF-projektet HälsoGReppet syftar till att stärka individers ställning på arbetsmarknaden genom att förebygga och förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa bland anställda inom kvinnodominerade arbetsplatser i GR-kommunerna.

Antalet sjukskrivningar har ökat kraftigt de senaste åren – från 5% av arbetstiden år 2010 till 8% år 2015. Statistik från Försäkringskassan visar att psykisk ohälsa ligger bakom en tredjedel av alla sjukskrivningar idag, och att utskrivning av antidepressiva läkemedel är bland de högsta i landet i Västsverige. GR:s egen kartläggning, rapporten Nyckeltal Personalhälsaöppnas i nytt fönster som sammanställts årligen under de senaste 15 åren, visar på samma tendenser; ökande sjukskrivning för medlemskommunernas personal, ofta med anledning av psykisk ohälsa på kvinnodominerade arbetsplatser. Därför har GR:s personalchefsnätverköppnas i nytt fönster initierat projektet HälsoGReppet.

I december 2016 beviljade Europeiska socialfonden, ESF, 13 miljoner till projektet och sedan 1 april 2017 pågår HälsoGReppet. Tolv GR-kommuner deltar; Ale, Alingsås, Härryda, Lerum, Lilla Edet, Kungsbacka, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö deltar. Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen (Närhälsan) medverkar som samverkansparter, och Göteborgs Stad deltar i vissa delar av projektet.

HälsoGReppet syftar till att skapa förutsättningar för en bättre hälsa på arbetsplatserna, dels genom preventivt hälsofrämjande åtgärder, och dels genom att förebygga och motverka sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa, bland de anställda i kommunerna. Främsta målgrupp för projektet är chefer och medarbetare inom kvinnodominerade sektorer i den kommunala verksamheten.

Projektet består av fyra delmål med insatser på både lokal och regional nivå.

Projektet pågår mellan 2017 och 2020.

Besök HälsoGReppets webb.


Nyheter om projektet

2018-06-04
Utvecklande ledarskap och GDQ-analys ska ge sänkt sjukfrånvaro i Härryda kommun

2018-05-29
Detta händer i HälsoGReppet under hösten 2018

2018-05-23
Alingsås kommun satsar på att utbilda chefer i hälsosam schemaläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2018-02-14
Mölndals stads egen hälsopedagog utbildar chefer i hälsofrämjande ledarskaplänk till annan webbplats

2018-02-01
HälsoGReppet på en minut – kolla in hisspitchenlänk till annan webbplats

2017-12-11
"Nu flyttar vi fram positionerna för arbetsmiljöarbetet i Västsverige" — HälsoGReppet går in i genomförandefasöppnas i nytt fönster

2017-06-30
HälsoGReppets tre första månaderöppnas i nytt fönster

 

Kontaktperson på GR: Christina Bouweng Andersson


Senast uppdaterad: 2018-01-10 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund