Omslag rapport

Ny studie om hållbar täthet i stationssamhällen

Vilken täthet behövs i stationsnära lägen för att utvecklingen ska vara hållbar? Nu finns svaren i en ny rapport, Hållbar täthet i stationssamhällen, där riktlinjer och indikatorer har sammanställts. Utgångspunkten är de indikatorer för hållbara städer som UN habitats har tagit fram.

Med riktlinjerna som grund exemplifieras rapporten genom att visa vilken potential för förtätning det finns i stationssamhället Ytterby i Kungälvs kommun.

Rapporten är samfinansierad av EU-projektet SMART-MR och Kungälv och är en del i arbetet med fördjupad översiktsplan för Ytterby. Översiktsplanen ska bland annat redogöra för hur Ytterby kan förtätas inifrån och ut samt öka andelen kollektivtrafikresenärer.

Kartläggningen av täthet och service i stationssamhällen visar på att sambandet mellan mängden boende och arbetande samt utbudet av urbana verksamheter är starkt. När det kommer till mångfald av service behövs en viss blandning av boende och arbetande.

Läs mer om SMART-MRöppnas i nytt fönster

Kontaktperson: Per Kristersson

Senast uppdaterad: 2019-03-08 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund