Pågående EU-projekt

Smart-MR

Samhällsplanering

Göteborgsregionen ska fortsätta att växa såväl genom ökad befolkning som genom regionförstoring. Det förutsätter förbättrad infrastruktur
och kortare restider för ett stort antal boende och verksamma i stora delar av Västsverige. Samtidigt ska regionens kvaliteter säkras och
utvecklas och livsmiljön värnas från skadlig påverkan.

Smart MR

Land-Sea-Act

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund