GR:s EU-nätverk

Nätverket syftar till att stärka EU-perspektivet på den lokala och regionala arenan i samverkan. Genom erfarenhetsutbyte, omvärlds- och intressebevakning ska nätverket bidra till tillväxt och utveckling i medlemskommunerna.

EU-nätverket är en viktig ingång för kommunerna att kunna påverka och ta initiativ till GR-gemensamma utvecklingsarbeten med EU-fokus. Utgångspunkten är det kommungemensamma intresset och att främja den gemensamma utvecklingen. Nätverket är ett sakfrågenätverk som utgår från ett sektorsövergripande perspektiv, och dess arbete kan leda fram till gemensamma utvecklingsprojekt med stöd av EU-finansiering och/eller utbildningsinsatser som stärker EU-kunskapen i ett flernivåperspektiv.


Nätverksmötena fokuserar på:

  • Erfarenhetsutbyte
  • Omvärldsbevakning
  • Intressebevakning
  • Utvecklingsarbete i samverkan


Mötestider 2020

  • Onsdag 19 februari
  • Torsdag 14 maj
  • Torsdag 17 september
  • Onsdag 9 december

GR:s nätverk för EU-samordnare

Maria Palm, Ale
Vakant, Alingsås
Thanos Pinakas, Göteborg
Anna Svensen Burgman, Härryda
Rebecca Cunevski, Kungsbacka
Vakant, Kungälv
Andreas Benkel, Lerum
Vakant, Lilla Edet
Cecilia Rignell, Mölndal
Lennart Axring, Partille
Vakant, Stenungsund
Vakant, Tjörn
Vakant, Öckerö
Sebastian Delic, VGR
Hanna Lindström, VGR
Anna Hallberg, Europa Direkt GR
Ida Boström, GR
Anita Tóth, GR

Senast uppdaterad: 2020-01-14 

EU nätverket - Logga in

Kontaktperson på GR

Anita Tóth

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund