Projektaktiviteter år 2020

Nulägesanalys och fokusgrupp

Under våren 2019 genomfördes nulägesanalyser och fokusgrupper med personal från socialtjänsten i varje kommun. Under 2020 sker detta igen. Nulägesanalysen bygger på en enkät till all socialtjänstpersonal som ansvarar för ett minderårigt barn i familjehem eller på institution just nu och inventerar befintligt stöd. Den enkät som genomfördes under 2019 påvisade att många föräldrar inte får något stöd och att få får det stöd som de uppfattas behöva. Resultaten diskuteras i fokusgruppen.

Månadsmöten

Varje team träffas minst en gång i månaden för att planera och analysera det förbättringsarbete som sker i kommunen. Teamledaren är sammankallande.

Förändringar testas

Varje team definierar vad förbättringsarbetet i den egna kommunen ska handla om; de som berörs av förändringen förväntas arbeta med den kontinuerligt. Det arbetet involverar förmodligen fler än teamet (t.ex. en grupp familjebehandlare eller handläggare). Några aktuella förändringar handlar om information, krisstöd och umgängen.

Läs mer om vad teamen gör:

Lärandeseminarium

Alla team träffas under en heldag (lärandeseminarium) i januari och augusti. Heldagen syftar till kompetensutveckling, inspiration och tid för teamet att planera sitt arbete.

Handledning

Teamledarna får handledning varje månad av en forskare. Syftet är både att utbyta erfarenheter teamledare emellan och att få hjälp att komma framåt i arbetet.

Intervjuer med föräldrar

Förhoppningen är att följa 10 föräldrar i varje kommun under projekttiden, med ca 8 månader mellan varje intervju. Under 2019 träffade forskarna ca 30 föräldrar från de sju deltagande kommunerna. Under 2020 fortsätter rekryteringen av föräldrar samtidigt som de som redan rekryterats erbjuds ytterligare intervjuer.

Senast uppdaterad: 2020-03-20 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund