Studie om upplevelsen av vård i hemmet under coronapandemin

Under 2020 kommer FoU i Väst göra en studie om upplevelser av vård i hemmet under coronapandemin bland patienter och anhöriga till patienter som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården. Studien förväntas kunna bidra med kunskap om hur man kan arbeta mer personcentrerat, såväl under kris som under mer normala omständigheter.

Genom regeringens och SKR:s (Sveriges kommuner och regioner) överenskommelse God och nära vård 2020 får kommunerna medel till insatser för att stärka planeringen av kompetensbehov i syfte att utveckla vårdens verksamheter mot en god och nära vård. För Göteborgsregionen har socialchefsnätverket beslutat att en del av 2020 års medel ska användas till en studie som beskriver patienters upplevelser av vård i hemmet under coronapandemin.

Både patienter och anhöriga

Syftet med studien är att undersöka upplevelser av vård i hemmet under coronapandemin bland patienter och anhöriga till patienter inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården. Mer specifikt ska studien svara på frågor om bland annat hur patienter och deras anhöriga har upplevt att få kommunal hälso- och sjukvård i hemmet under coronapandemin, i vilken utsträckning som de upplevt att de kan påverka vården och i vilken utsträckning de har upplevt att de har varit trygga med att de har fått den kommunala hälso- och sjukvård som de har rätt till.
Studien kommer ske genom intervjuer med patienter som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården samt intervjuer med anhöriga.

Patientinvolvering är viktigt

I utredningen God och nära vård (SOU 2020:19.) framhålls att personcentrering och patientinvolvering är essentiellt i omställningen mot nära vård och att frågan ”Vad är viktigt för dig som patient och närstående?” måste ställas oftare. Denna studie bidrar således med ett patient- och anhörigperspektiv, vilket idag inte systematiskt följs upp i den kommunala hälso- och sjukvården. Studien förväntas kunna bidra med kunskap om hur man kan arbeta mer personcentrerat, såväl under en sådan kris som coronapandemin inneburit, som under mer normala omständigheter.

Resultaten kommer att beskrivas i en rapport som ska publiceras i december 2020 och spridas bland annat genom GR:s webbplats och nätverk och vid ett seminarium med berörda aktörer från kommunerna och Västra Götalandsregionen.

Senast uppdaterad: 2020-08-19 

Kontaktpersoner på Göteborgsregionen

Theresa Larsen

Theresa Larsen
031-335 51 99

Doris Lydahl

Doris Lydahl
031-335 51 74

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund