Modig – Mer omsorg med digital teknik

Syftet med Modig är att stärka kunskapsnivån inom digitalisering bland medarbetare och chefer i verksamheterna äldreomsorg och funktionshinder. Modig är ett ESF-finansierat projekt som drivs av Göteborgsregionen tillsammans med kommunerna Ale, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn.

En stor del av projektet innebär att vi genomför utbildningsinsatser för digitaliseringsombud och chefer/ledningspersonal. Vi ska även stötta dessa i att i sin tur utbilda sina kollegor och bygga strukturer för hållbar kompetensutveckling i verksamheterna.

Målen med projektet är:

  • Att stärka baspersonals och chefers digitala kompetens inom verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder.
  • Att ta fram en metod för att främja ett långsiktigt arbetsplatslärande.

Läs mer om vad vi gör inom projektet och varför

Aktuellt inom Modig

Projekt Modig ställer om och går vidare
Pandemin har gjort att Modig har fått ställa om och arbeta på annorlunda sätt än planerat. De sju kommunerna i Modig gör anpassningar utifrån situationen, och det är också beslutat att projektet förlängs med tre månader – till 30 juni 2021. Läs mer

Utvärdering av Moodig: Vår utvärderare Sweco gjorde innan sommaren en utvädering av hur projektet har gått så här långt. Läs en sammanfattning av utvärderingen av Modig

TIPS: GR:s webbaserade introduktionsutbildning för baspersonal inom vård och omsorg
Webbutbildningen innehåller ett antal viktiga utbildningar som ger grundläggande kunskap och förståelse om vad det innebär att arbeta inom kommunal vård och omsorg.
Länk till utbildningen Vård och omsorg webbintroduktionlänk till annan webbplats

Utbildning: Förändringsledarskap vid digitalisering
Läs inbjudanPDF

Digitaliseringsombuden är redo att höja kompetensen inom digital teknik
Digitaliseringsombuden inom projekt Modig har ett ansvarsfullt uppdrag. De får nu under hösten inledande utbildningar som ska vara till hjälp när de sedan ska utbilda sina kollegor i digital teknik. Alisha, Jeanette och Martin är tre av digitaliseringsombuden. Läs mer


Tidigare nyheter

Senast uppdaterad: 2020-09-21 

Kontaktpersoner

Monica Wallström
Projektledare och processledare

Björn Wallermark
Projektledare

Karin Westberg
Utbildningsledare

Projekt Modig pågår
1 april 2019–31 mars 2021. Projektmedlen kommer från Europeiska socialfonden (ESF).

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund