Ledamöter i styrgruppen för social välfärd

Namn

Kommun

Kent Lagrell (M) ordförande

Öckerö

Patrik Linde (S) vice ordförande

Härryda

Marita Henriksson (SD)

Ale

Britt-Marie Kuylenstierna (MP)

Alingsås

Kristina Bergman Alme (L)

Göteborg

Nina Miskovsky (M)

Göteborg

Per Holm (D)

Göteborg

Kalle Sundvall (M)

Kungsbacka

Pia Gillerstedt (S)

Kungälv

Eva Andersson (C)

Lerum

Vakant

Lilla Edet

Ove Dröscher (S)

Mölndal

Marie Raask (S)

Partille

Alexandra Odelsheim (SD)

Stenungsund

Erling Alsin (V)

Tjörn


Senast uppdaterad: 2020-04-22 

Kommande möte

Föregående möte

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund