Nu startar Yrkesresan för erfarna socialsekreterare

Socialsekreterare som har arbetat mer än fem år i yrket får nu tillgång till Yrkesresans utbud.

Yrkesresan är ett program för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare som GR har tagit fram.

Yrkesresan innehåller både digitalt lärande och fysiska utbildningsträffar som anordnas regionalt.

– Det är roligt att vi nu har öppnat den sista delen i Yrkesresan. Det har tagit oss fyra år från det att vi öppnade Yrkesresan våren 2017 till att vi nu har ett innehåll för alla socialsekreterare och chefer som tillhör vår målgrupp, säger Cristina Dahlberg som är projektledare för Yrkesresan.


Ny, van, erfaren samt arbetsledare/chef

Yrkesresan erbjuder kompetensinsatser uppdelat i fyra spår för socialsekreterare samt arbetsledare och chefer inom den sociala barn- och ungdomsvården:

  • Ny: för den som har arbetat mindre än två år i yrket.
  • Van: för den som har arbetat mellan två och fem år.
  • Erfaren: för den som har arbetat mer än fem år.
  • Arbetsledare och chefer.

En resa under uppbyggnad

Lanseringen av Yrkesresan för erfarna socialsekreterare skiljer sig något från tidigare. När Yrkesresan Ny och Yrkesresan Van öppnade, fanns en färdig plan för vilka kurser som skulle ingå. När det gäller Yrkesresan Erfaren blir det istället lite omvänt. Det beror på att den här målgruppen har varit svårare att ringa in, både när det gäller antal och behov. Därför lanseras nu några färdiga kurser men planen är att i takt med att deltagarna får tillgång till sidan, be dem svara på en enkät med frågor om bakgrund och behov av kompetensutveckling.

– Vi kommer sedan utifrån bland annat enkätsvar, fokusgrupper och önskemål från arbetsledare och chefer att utveckla Yrkesresan Erfaren vidare, säger Cristina Dahlberg som är projektledare för Yrkesresan.


Kontaktperson på GR: Cristina Dahlberg

Senast uppdaterad: 2021-02-15 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund