Mycket på gång i projektet Vårdens medarbetare

Sedan i våras driver GR projektet Vårdens medarbetare, som ska lyfta kommunernas perspektiv i omställningen till nära vård. I höst blir det bland annat workshoppar och seminarier som tar upp olika aspekter av nära vård. Nu är också förstudien "Omställningen till nära vård ur ett kommunalt perspektiv" klar.

Se filmen för att få reda på mer om projektet. Titta även in på vår projektsida goteborgsregionen.se/naravard där du kan läsa mer om nära vård och om vad som händer i projektet. Bland annat finns en inspelning och material från den kickoff som vi anordnade digitalt den 1 september.

Workshoppar om nära vård

I höst pågår workshoppar för kommunerna där vi tillsammans diskuterar vad nära vård kan innebära och vad kommunerna behöver förbereda sig för i omställningen. Inbjudan har skickats till GR-nätverken för äldreomsorg/hälso- och sjukvårschefer och socialchefer. Om du vill veta mer kan du kontakta anna.haglund@goteborgsregionen.se eller lena.mogren@goteborgsregionen.se.

Seminarier om nära vård

Projekt Vårdens medarbetare bjuder in till en kostnadsfri seminarieserie på temat nära vård. Här kan du via korta digitala seminarier ta del av hur man arbetar med nära vård på andra håll i landet och hur man ser på omställningen ur et patientperspektiv. Länk till inbjudan och anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förstudien klar

Här kan du ta del av rapporten från förstudien Omställningen till nära vård ur ett kommunalt perspektivlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Syftet med förstudien var att undersöka hur omställningen till en nära vård kan studeras i kommunerna och att ta fram ett kunskapsunderlag som kan fungera som stöd för GR-kommunerna i omställningen. Rapporten sammanställer aktiviteter som pågår nationellt och regionalt i Västra Götalands län kring uppföljning av kommunal hälso- och sjukvård och omställningen mot en mer nära vård och omsorg. Den redovisar också en kartläggning av nationell och regional statistik som kan användas för att följa upp omställningen till en nära vård och omsorg i kommunerna. Läs en sammanfattning av rapporten


Kontaktperson på GR: Anna Haglund och Lena Mogren

Senast uppdaterad: 2020-10-02 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund