Vi söker deltagare till arbetsgrupp om kostnadsutvecklingen i kommunal vård och omsorg

FoU i Väst söker dig som vill delta i en arbetsgrupp som tar fram typfall och diskuterar vilken kompetens som behövs för att genomföra vård- och omsorgsinsatserna i typfallen.

Mot bakgrund av omställningen till en god och nära vård genomför FoU i Väst under år 2020 en studie som syftar till att undersöka vad insatser i kommunal vård och omsorg kostar, vilken kompetens som behövs för att utföra dessa insatser samt synliggöra den vård och omsorg som ges av kommunerna. Studieresultaten kommer att publiceras i en rapport 2021.

Jämföra insatser och kostnader

Kostnadsberäkningar kommer göras baserade på ett antal typfall som illustrerar vanligt förekommande patientkategorier och insatser som kommunens vård och omsorg hanterar. Med grund i patientfallen tas ett eller flera möjliga scenarier fram för hur dessa patienter vårdas i kommunerna. Det kan till exempel handla om att jämföra insatser och kostnader för vård på korttidsboende med vård som ges i hemmet med hemtjänst och hemsjukvård. Därefter görs kostnadsberäkningar av vad vården kostar.

Vi söker kommunrepresentanter

FoU i Väst letar nu efter kommunrepresentanter som vill delta i en arbetsgrupp som tar fram typfall och diskuterar vilken kompetens som behövs för att genomföra vård- och omsorgsinsatserna i typfallen. Vi söker till exempel dig som arbetar som legitimerad personal i kommunal hälso- och sjukvård, är MAS eller MAR alternativt utvecklare eller enhetschef inom kommunal vård eller omsorg. Vi strävar efter en spridning bland deltagarna avseende utbildningsbakgrund, yrke och anställningskommun.

Arbetsgruppen kommer att träffas tre gånger under perioden oktober 2020 till juni 2021, på GR eller genom distansmöten beroende på utvecklingen av coronapandemin. Första mötet äger rum digitalt den 23 oktober kl 13-15.

Mejla ditt intresse senast fredagen den 2 oktober till theresa.larsen@goteborgsregionen.se. Uppge dina kontaktuppgifter och din nuvarande anställning, och motivera kort varför du vill delta i gruppen.


Kontaktperson på GR: Theresa Larsen

Senast uppdaterad: 2020-09-07 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund