Vi söker deltagare som vill ta fram nyckeltal för nära vård

FoU i Väst söker representanter från GR-kommunerna som är intresserade av att ingå i en arbetsgrupp som tillsammans tar fram och analyserar nyckeltal som är relevanta för omställningen till en nära vård.

GR:s styrgrupp för social välfärd samt socialchefsnätverket har efterfrågat bättre kunskapsunderlag för att kunna följa, analysera och utveckla den kommunala vården och omsorgen mot bakgrund av omställningen mot en mer nära vård. Under 2020 ska FoU i Väst i samarbete med GR-kommunerna ta fram ett förslag på nyckeltal för uppföljning av omställningen i kommunerna i Göteborgsregionen.

På många områden saknas nationella data för att kunna följa upp och analysera omställningen till en nära vård i kommunerna. Det gäller särskilt data om den kommunala hälso- och sjukvårdens omfattning, förändring, kvalitet och effektivitet. Varje kommun tar själva fram och analyserar en stor mängd nyckeltal, men vilka nyckeltal som följs varierar såväl över tid som mellan kommunerna. Eftersom dessa inte heller sammanställs och analyseras tillsammans och systematiskt är det svårt att visa på gemensamma förändringar och utvecklingsbehov.

Deltagare till arbetsgrupp sökes

FoU i Väst söker nu representanter från GR-kommunerna som är intresserade av att ingå i en arbetsgrupp som tillsammans tar fram och analyserar relevanta nyckeltal. Vi söker dig som exempelvis är MAS eller MAR, chef inom hemsjukvård/rehab/hemtjänst/SÄBO, utvecklingsledare, controller, sjuksköterska, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Vi eftersträvar en spridning mellan kommuner och yrkesgrupper.

Arbetsgruppen kommer att träffas vid tre tillfällen under hösten 2020: preliminärt den 20 oktober, 10 november samt 1 december, alla tillfällen kl 9–12. Träffarna kommer sannolikt att genomföras digitalt.

Målet: Årlig uppföljning av nyckeltal

Resultatet kommer presenteras i en rapport i början av 2021. Målsättningen är att uppföljningen av nyckeltal ska ske årligen som en del av GR:s uppdrag att stötta medlemskommunerna i hälso- och sjukvårdsfrågor och omställningen till en mer nära vård och omsorg.

Är du intresserad av att delta i arbetsgruppen? Anmäl då ditt intresse senast fredagen den 2 oktober till asa.bf.nilsson@goteborgsregionen.se. Uppge ditt namn, din nuvarande anställning, kontaktuppgifter samt en kort motivering till varför du vill delta i gruppen.


Kontaktperson på GR: Theresa Larsen, Åsa Nilsson och Jeanette Olsson

Senast uppdaterad: 2020-09-08 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund