Vi behöver hjälp att rekrytera patienter till studie

Är du sjuksköterska i kommunal hälso- och sjukvård och kan tänka dig att hjälpa till att rekrytera patienter och anhöriga till en studie om upplevelser av vård i hemmet under coronapandemin?

Under hösten 2020 genomför FoU i Väst en studie om upplevelser av vård i hemmet under coronapandemin bland patienter och anhöriga till patienter inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården. Studien ska ge svara på frågor om bland annat hur patienter och deras anhöriga har upplevt att få kommunal hälso- och sjukvård i hemmet under coronapandemin, i vilken utsträckning som de upplevt att de kan påverka vården och i vilken utsträckning de har upplevt att de har varit trygga med att de har fått den kommunala hälso- och sjukvård som de har rätt till.

Hur går studien till?

Studien kommer ske genom intervjuer med 30 patienter som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården samt intervjuer med 15 anhöriga. FoU i Väst behöver nu hjälp med att rekrytera patienter och anhöriga till studien. Vi söker därför sjuksköterskor som är anställda i kommunal hälso- och sjukvård och som under vecka 39, 40 eller 41 kan tänka sig att dela ut information om studien till patienter de träffar. Patienten ansvarar sedan för att informera och rekrytera sina anhöriga.

Patientinvolvering är viktigt

I utredningen God och nära vård (SOU 2020:19.) framhålls att personcentrering och patientinvolvering är essentiellt i omställningen mot nära vård och att frågan ”Vad är viktigt för dig som patient och närstående?” måste ställas oftare. Denna studie bidrar med ett patient- och anhörigperspektiv, vilket idag inte systematiskt följs upp i den kommunala hälso- och sjukvården.

Studien förväntas kunna bidra med kunskap om hur man kan arbeta mer personcentrerat, såväl under en sådan kris som coronapandemin inneburit, som under mer normala omständigheter. Resultaten kommer att beskrivas i en rapport som ska publiceras i årsskiftet 20/21 och spridas bland annat genom GR:s webbplats och nätverk och vid ett seminarium med berörda aktörer från kommunerna och Västra Götalandsregionen.

Om du är intresserad av att bistå i rekryteringen, mejla ditt intresse senast den 28 september till doris.lydahl@goteborgsregionen.se, och uppge dina kontaktuppgifter. Då återkommer vi med mer information och det material som ska delas ut till patienterna.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.


Kontaktperson på GR: Theresa Larsen och Doris Lydahl

Senast uppdaterad: 2020-09-18 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund