Att arbeta med tolk

Välkommen till en utbildningsdag den 4 november som handlar om användning av tolk i offentlig sektor.

Utbildningen tar upp principerna bakom och det praktiska hantverket i att arbeta med tolk.

Inom offentlig sektor sker en stor mängd tolkade möten och vi vet att kvaliteten på dessa möten varierar stort. Att få till ett bra möte genom tolk medför specifika utmaningar och det kräver mer, från alla involverade, för att förstå och för att nå fram.

Som i alla mänskliga möten finns det saker vi kan göra för att underlätta kontakt, förståelse och alliansskapande och denna dag handlar om hur vi förbereder oss inför och praktiskt samarbetar i ett tolkat möte.

Innehållet i utbildningen kommer att grunda sig på forskning samt erfarenheter från både anställdas och tolkars kunskap om tolkade möten.

Det kommer även att finns utrymme för att ställa frågor till de medverkande och till samtal mellan deltagarna.

Innehåll

Dagen kommer bland annat att belysa:
• Vad är tolkens uppdrag och roll (och vad är det inte)?
• Hur ser principerna och etiken för tolkuppdraget ut?
• Hur förbereder jag mig för ett tolkat möte?
• Hur är det att arbeta som tolk? Vad möter tolkar på sina uppdrag som underlättar eller försvårar arbetet?
• Vad ska man undvika att göra i tolkade möten? Tabun och fallgropar.
• Vad behöver jag tänka på när jag beställer ett tolkuppdrag?
• Hur ska en förmedling arbeta för att stödja tolkarna?
• Vilken kulturförståelse underlättar i tolkade samtal? Vem är det jag möter?
• Vilka missförstånd är vanliga och hur undviker jag dem?
• Hur stämmer jag av i ett tolkat möte att jag har uppfattat korrekt och blivit förstådd?


Medverkande

Eva Norström är fil dr i etnologi och egen företagare. Hon har under många år arbetat med inriktning mot tolkar, deras kompetens, erfarenheter och syn på tolkade möten samt integration. 2008–2011 var hon med och genomförde den första nationella kartläggningen av tolkfältet i Sverige.

Eva har sedan dess genomfört utbildnings- och fortbildningsinsatser inom offentlig verksamhet samt för tolkar.


Chadi Jaber
och Vahid Moghimian är verksamma som tolkar inom Region Örebro. De har varit involverade i att kartlägga vad som skapar missförstånd i tolkade möten och utfört drygt 200 föreläsningar om detta inom offentlig verksamhet, både för personal som använder tolk och för individer som behöver tolk i mötet med myndigheter.


Tanya Tsunoda
, tolkkoordinator/rekryterare, Språkservice som levererar språktjänster till myndigheter och företag.


Tid & plats

Onsdag 4 november 2020 kl 09–16.
Start med fika kl 08.30.

Plats centralt i Göteborg meddelas i bekräftelsen som skickas ut ca 14 dagar innan kursstart.


Program & anmälan


Senast uppdaterad: 2020-08-31 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund