Välkommen till ett seminarium om spel om pengar!

Förebygga, upptäcka, stödja och behandla spelberoende – hur gör vi? Medverkar gör bland annat socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi inleder utifrån ett nationellt politiskt perspektiv. Därefter får vi ta del av synpunkter utifrån ett brukarperspektiv, bland annat om hur spelberoende kan drabba kvinnor.

Vidare berättar Västra Götalandsregionens regionala Mottagning för spelberoende och skärmhälsa om behandling vid spelberoende och seminariet avrundas med reflektioner från Folkhälsomyndigheten kring hur vi tillsammans kan förebygga spelproblem.


Inbjudna talare

- Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
- Judith Horvath och Patrik Axelsson, Spelberoendes förening i Göteborg
- Psykologer från Mottagning för spelberoende och skärmhälsa
- Jessika Spångberg och Jannike Nilbrink, Folkhälsomyndigheten
- Madeleine Nilsson, processledare VästKom

Kursens mål

Seminariet ska ge grundläggande kunskaper kring hur vi kan hjälpas åt med att förebygga, stödja och behandla spelberoende. Ta gärna även del av VGR:s regionala medicinska riktlinje för spelberoendelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Målgrupp

Vård- och behandlingspersonal inom primärvård och specialistpsykiatri, personal anställd inom kommunal sektor samt företrädare för idéburna organisationer.

Datum

1 oktober kl 13.30 - 16.00

Plats

Seminariet kommer att webbsändas, länk skickas till dig en vecka innan seminariet. Vi hoppas också att ett antal personer, 50 st ska kunna närvara på plats i Regionens hus i Göteborg, antagning för dessa platser sker efter anmälningsdatum och besked ges. Vid anmälan meddelas om du vill delta på plats eller på distans. För dig som deltar på plats serveras fika från kl 13.00.


Anmälan

Senast den 16 september via Regionkalendern, länk till anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ingen kurskostnad tas ut men vid återbud efter sista anmälningsdagen eller anmäld som uteblir debiteras 500 kronor. Vid frågor om anmälan, kontakta Sofia Odersjö.

Arrangörer

Seminariet arrangeras av Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Centrum för forskning kring riskbruk, missbruk och beroende (CERA), Spelberoendes förening i Göteborg samt Västkom.

Frågor?

Kontakta gärna Eva Hallberg eller Lennart Rådenmark.


Varmt välkomna!

Senast uppdaterad: 2020-08-26 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund