Nyckeltal personalhälsa i kommunerna i Göteborgsregionen

I den här kortrapporten kan du ta del av hur sjukfrånvaron och personalomsättningen har utvecklats i de 13 GR-kommunerna under årets fyra första månader.

Sedan 15 år tillbaka sammanställs inom GR nyckeltal inom personalområdet, på personalchefsnätverkets initiativ. Nyckeltalen är sådana som bedöms vara intressanta ur ett arbetsgivarperspektiv, och som kan ha samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa, både i varje enskild kommun och gemensamt.

Nu finns årets första tertialrapport publicerad i år är nyckeltalen även redovisade per månad i och med den extraordinära situationen med covid-19-pandemin.

Ladda ner rapporten

Senast uppdaterad: 2020-06-25 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund