Krisledning i coronatider

Webbföreläsningar för MAS, MAR och verksamhetschefer i kommunal hälso- och sjukvård.

Delta gärna i hela vår serie av tre webbföreläsningar så får du inspirerande perspektiv på hela din styrning, ledning och kontroll av hälso- och sjukvårdsverksamheten i kristider.

Du kan även välja enstaka webbföreläsningar.


Onsdag 3 juni kl. 09.00–11.00
”Att ta ett medicinskt ledningsansvar i kommunal hälso- och sjukvård i kristid”

  • MAS, MAR och verksamhetschef, vem gör vad i kristider?
  • Lärdomar med anledning av coronapandemin.

Måndag 8 juni kl. 09.00–11.00
”Att skapa en öppen kriskommunikation, trygg patientsäkerhetskultur och effektiv implementering av nytt erfarenhetsbaserat lärande”

  • Vad krävs för att nå ut med ny kunskap och information i kristider?
  • Lärdomar som ytterst ansvariga med anledning av coronapandemin?


Måndag 15 juni 09.00–11.00
”Att ha koll på krisläget, följa upp och utvärdera effekter, analysera och bedöma risker samt rapportera till vårdgivaren”

  • Hur lägger man upp löpande riskförebyggande strategier, effektiva egenkontroller och resultatbedömningar som visar på vad som funkar?
  • Lärdomar som ytterst ansvariga med anledning av coronapandemin?


Utbildare

Susanne Wallin Pettersson, 2Learn, är en ledande auktoritet i landet kring hur kommunen kan säkerställa att hälso- och sjukvårdsarbetet fungerar hela vägen ut till brukaren. Susanne har i samarbete med Göteborgsregionen under drygt 10 år genomfört ett åtta dagars utvecklingsprogram för MAS, MAR och verksamhetschefer som varit mycket uppskattat.

Susanne genomför som projektledare och ansvarar för kunders räkning att utveckla kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2011:9.

Susanne har drygt 20 års erfarenhet som kursledare och projektledare.


Avgift

För anställda i Göteborgsregionens kommuner subventioneras avgiften med medel från projektet Vårdens medarbetare. För övriga är priset per föreläsning och deltagare 1 000 kronor exkl. moms.

 

Teknik för att delta i webbföreläsningarna

Utbildningen sker i Teams live event.

En rekommendation är att man laddar ner Teams-appen och lämpliga webbläsare att använda är Chrome, Microsoft Edge eller Firefox.

Teams live event är ett verktyg där deltagarna kan medverka genom skrivna frågor och dela med sig av sina erfarenheter via en ”frågor och svar”-funktion, men är inte med via bild eller ljud.

Föreläsningarna livesänds och kommer inte finnas tillgängliga efter föreläsningstillfällena.


Anmälan & fullständigt program


Kontaktperson på GR: Karin Westberg

Senast uppdaterad: 2020-05-18 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund