Gör er kommun statistiska uppföljningar av ungas levnadsvillkor?

GR och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till konferens 13–14 oktober om lokal utveckling av ungdomspolitiken. Konferensen riktar sig till kommuner som gör någon form av enkätbaserad uppföljning av unga.

Hur omvandlar vi siffror och rapporter till beslut och handling som gör verklig skillnad för unga?

Runt om i landet bedrivs mycket arbete för och med unga och vi vill samla er och ert engagemang och kompetens för att utbyta erfarenheter med varandra och samtidigt skapa en arena för kunskapspåfyllnad.

Konferensen, som är lunch till lunch, riktar sig till de kommuner som gör någon form av enkätbaserad uppföljning av unga. Det kan vara Lupp-enkäten, Liv & hälsa ung-enkäten eller någon annan lokal enkät.


Program

13 OKTOBER

12.00 Lunch

13.00 Välkomna och inledning Lena Nyberg, MUCF:s generaldirektör

13.15 Inkludera unga! En introduktion till ungdomsperspektivet i offentlig verksamhet

14.00–16.00 MUCF presenterar sitt civilsamhällesuppdrag, arbete med unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) samt arbetet med öppen fritidsverksamhet

Paus och mingel

19.00 Middag med underhållning

14 OKTOBER

Denna dag ägnar vi åt interaktiva seminariepass. Varje pass erbjuds 2 gånger (undantag seminarium nr 4):
1. Ungdomsperspektivet i er verksamhet – en fördjupning

2. Demokratiformer för unga

3. MUCF:s projektbidrag för demokrati och ungas inkludering

4. Hur kan vi använda enkätresultat på bästa sätt?
Seminariepass 1: Forskarsamtal om tolkningar och analyser av enkätdata
Seminariepass 2: Analysworkshop utifrån i förväg inskickade frågor
(Frågor skickas i förväg till Åsa Nilsson, Göteborgsregionen)

08.30 Start

09.00 Seminariepass 1 (val av seminarium görs i anmälan)

10.00 Fikapaus

10.15 Seminariepass 2 (val av seminarium görs i anmälan)

11.15 Paus

11.30 Gemensam avslutning

12.00 Lunch


Målgrupp

Vi välkomnar tre personer per kommun. Vi riktar oss främst till dig som är förvaltningschef och till dig som är ansvarig för ungdomspolitik i kommunen. Du som är politiker i din kommun är också välkommen. Under två halvdagar pratar vi ungdomspolitik och ni får möjlighet att fördjupa er i hur ni kan arbeta med analyser av data, hur ni kan jobba med ungas inkludering samt vilka bidrag som finns att söka för detta.


Tid & plats

Tisdag och onsdag 13–14 oktober 2020 på Hotell Radisson BLU Scandinavia, Södra Hamngatan 59 i Göteborg vid Drottningtorget och Centralstationen.Avgift

500 kr exkl moms. Fika och lunch båda dagarna samt middag 13 oktober ingår.

Logi ordnas på egen hand.


Fullständigt program & anmälan


Upplysningar

Konferensinnehåll:
Ellen Lundkvist, MUCF
Cecilia Ilhammar, MUCF
Åsa Nilsson, Göteborgsregionen

Praktiska frågor kring konferensen:
Susanne Vannerberg, Göteborgsregionen

Senast uppdaterad: 2020-05-18 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund