Nya Vinnova-medel till AllAgeHub

I februari lämnade samverkansplattformen AllAgeHub via GR in en ansökan till Vinnova inom ramen för utlysningen ”Testbäddar för samhällets utmaningar - genomförandeprojekt”. Nu har Vinnova meddelat att ansökan beviljats. Projektet som AllAgeHub sökt medel för handlar om att utveckla en testbädd för välfärdsteknik som utgår från användarnas faktiska behov.

AllAgeHubs webbsida

AllAgeHub vill skapa en användardriven testbädd för att stimulera användning av välfärdsteknik inom vård och omsorg. Det innebär att Testbädden AllAgeHub utgår från en modell där det är användarnas egenformulerade behov som är utgångspunkt för vad som testas snarare än företagens färdiga erbjudanden. Testerna kan genomföras såväl lokalt i kommunernas verksamheter som i användarnas vardagsmiljö. Detta ska i sin tur leda till ökad kompetens ute i kommunerna, såväl hos verksamhetspersonal som hos användarna.

- Vi är fantastiskt glada att få fortsatt möjlighet att genom Testbädden AllAgeHub bidra till ökad användning av välfärdsteknik, säger AllAgeHubs projektledare Leif Sandsjö

I sitt besked anger Vinnova följande motivation:
Användare är personal i offentlig sektor, personer med funktionsnedsättning, äldre och anhöriga. I testbädden AllAgeHub är det användarna som är ”testare” och de som bestämmer vilka tekniska lösningar som ska testas. Ansökan bedöms i konkurrens med andra ansökningar ha god potential att skapa en testbädd som på sikt kan bidra till systemeffekter. Detta då projektet bedöms möjliggöra för testmöjligheter i verklig miljö på ett sätt som saknas i dagsläget. Projektteamet bedöms ha den kompetens, det engagemang och den trovärdighet som krävs för att genomföra projektet.

Projektet tilldelas hela det sökta beloppet på 7 690 000 kronor.

AllAgeHub är en samverkansplattform med representanter för offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Verksamhetens syfte är att främja forskning, utveckling, innovation och implementering av välfärdsteknik så att människor kan leva självständigt och tryggt, oberoende av ålder eller funktionsvariationer.

Läs mer om AllAgeHub på denna länk.

Läs Vinnovas nyhet om beviljade projektmedel.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontaktperson på GR: Ludvig Aust

Senast uppdaterad: 2020-05-11 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund