Webbinarium 11 maj: Välfärdsteknik i äldreomsorgen 

Regeringens särskilde utredare Peter Larsson presenterar utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen (Dir. 2018:82).

• Hur ska vi klara att erbjuda tekniska, ofta digitala, lösningar till människor med nedsatt beslutsförmåga?

• Hur ska sambandet mellan omsorg och vård kunna stärkas särskilt för äldre personer som vi vet har många sammansatta behov men där samhällets organisation inte är riktigt riggad för att möta detta?

• Hur kan små och stora kommuner samverka bättre för att
utveckla äldreomsorgens kvalitet?

Det och många fler frågor belyses vid ett seminarium med
Peter Larsson som fram till den 11 mars var särskild utredare för Socialdepartementet. Peter är till vardags seniorrådgivare vid Sveriges Ingenjörer – fackförbundet och intresseorganisationen för högskoleutbildade ingenjörer inom Saco – och ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien. Han är dessutom vice ordförande i Göteborgs universitets styrelse.


Målgrupp

Tjänstemannanivå såsom socialchefer, äldreomsorgschefer, hälso- och sjukvårdschefer, utvecklingsledare, IT-chefer samt förtroendevalda inom sociala området.


Tid & plats

Måndagen den 11 maj 2020 kl 13.00–14.30 via Teams live event. Du kommer i bekräftelsen att få en länk där du kan koppla upp dig via internet. Mellan kl. 12.30-13.00 kontrollerar vi att alla som anmält sig har kommit in via länken.


Avgiftsfritt för GR:s medlemskommuner

Seminariet är kostnadsfritt för förtroendevalda och tjänstepersoner inom Göteborgsregionens kommuner. Övriga 500 kr exkl moms.
Det är möjligt för flera på arbetsplatsen att koppla upp sig via samma länk.

Program & anmälan


Kontaktperson på GR: Karin Westberg

Senast uppdaterad: 2020-04-28 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund