Utvecklingsprogram för socialt ansvarig samordnare (SAS)

Välj själv om du vill gå hela programmet eller valda delar. Kursstart september 2020.

Utvecklingsprogrammet är en satsning på socialt ansvariga samordnare (SAS) i kommunernas vård- och omsorgsverksamhet.

Programmet består av fyra sammanhängande delprogram med start i september 2020 och avslut i mars 2021.

Du kan välja att gå hela programmet eller delar av det!


Målgrupp

Socialt ansvariga samordnare i offentlig och privat vård- och
omsorgsverksamhet. Max 25 deltagare.


Utbildningens mål och inriktning

Målet är att du ska stärkas och tydliggöras i din roll, ditt ansvar och ditt agerande som ansvarig för utveckling i fråga om kvalitet och säkerhet.


Utbildningens innehåll


Del 1: 22–23 september 2020
Ledningssystemet, kvalitetsledning och utvecklingsledarskap
• Nationella kvalitetskrav
• Ledningssystem
• Målstyrning och kvalitetsledning
• Roller och ansvar
• Samordnare, ett ledningsuppdrag?
• Samarbetet med MAS
• Organisering och plattformar


Del 2: 3–4 november 2020
Socialtjänstens processer och effektiv processledning
• Definition av SoL-processer
• Processledning och processägande
• Evidensbaserat
• Processinriktat arbetssätt
• Brukarperspektiv och genomförandeplanen
• Strategisk utveckling
• Operativt förbättringsarbete
• Projektmodeller/strukturer


Del 3: 13–14 januari 2021
Det systematiska förbättringsarbetet
• Nationella krav på förbättringsarbetet
• Risk- och händelseanalys
• Analys av klagomål och synpunkter
• PDCA och LEAN
• Ansvar och roll
• Brukarfokus
• Analysmodellen
• Utredning Lex Sarah


Del 4: 2–3 mars 2021
Egenkontroll och kvalitetsberättelsen
• Nationella kontrolluppdraget
• Verksamhetsuppföljning och utvärdering
• Kvalitetsmått och indikatorer
• Egenkontrollplan och årshjul
• Resultatbedömning
• KvalitetsberättelsenMer information och anmälan


Kontaktperson på GR: Susanne Vannerberg

Senast uppdaterad: 2020-04-06 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund