Både sjukfrånvaron och personalomsättningen fortsätter att minska i Göteborgsregionens kommuner

Det visar en ny rapport som publiceras i dagarna. Lerum är en av kommunerna som har minskat sin sjukfrånvaro särskilt tydligt.

För artonde året i rad har kommunerna i Göteborgsregionen gemensamt sammanställt nyckeltal som bedöms intressanta ur ett arbetsgivarperspektiv och som kan ha samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa (både i en enskild kommun och kommungemensamt).


Minskning särskilt inom vård och omsorg

Den senaste kortrapporten avser helåret 2019. Den visar bland annat att sjukfrånvaron fortsätter att sjunka, särskilt inom vård och social omsorg även om den fortfarande är relativt hög inom dessa områden.

I hela GR var andelen sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid under 2019 totalt 7,8 procent. År 2018 var motsvarande siffra 8,1 procent. Samtidigt har avståndet mellan kommunerna med högst respektive lägst sjukfrånvaro minskat, främst till följd av att den minskat mest i kommunerna med högst sjukfrånvaro.


"Störst fokus har legat på att försöka sänka långtidssjukfrånvaron"

Lerum är en av de kommuner som har minskat sin sjukfrånvaro särskilt tydligt, från 9,2 till 8,4 procent. Det är något som Malena Steingrüber som är HR-chef i Lerums kommun är mycket glad över:

– Störst fokus har legat på att försöka sänka långtidssjukfrånvaron då den fortsatt utgör den största andelen av den totala sjukfrånvaron i Lerums kommun. Lerums aktiva rehabiliteringsarbete för en sänkt långtidssjukfrånvaro har gett god effekt även om vi ser behov av att fortsätta det arbetet. Ett fortsatt arbete för ett friskt och hållbart arbete planeras under året.

Även personalomsättningen fortsätter att minska i kommunerna i Göteborgsregionen. Jämfört med 2018 är nedgången särskilt markant i Ale, Mölndal och Öckerö.


Om rapporten

Initiativet till rapporten kommer från GR:s personalchefsnätverk. Förhoppningen är att denna och tidigare rapporter ska kunna ligga till grund för erfarenhetsutbyte och ett kunskapsbaserat förändringsarbete. Den mer utförliga rapporten för 2019, som publiceras längre fram i vår, kommer även att lyfta fram goda exempel i kommuner som andra kan hämta inspiration från.


Läs merKontaktperson på GR: Åsa Nilsson

Senast uppdaterad: 2020-03-02 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund