Uppföljning av ungdomsmottagningarnas satsning på psykisk hälsa

Ungdomsmottagningarna i Västra Götalands län har under några år fått statliga medel för en särskild satsning på ungas psykiska hälsa. Satsningen har bland annat inneburit ett arbete med att stärka tillgängligheten till ungdomsmottagningarna och kompetensutveckling av personalen. Under 2020 följer GR upp satsningen.

2017 genomförde FoU i Väst på GR en första utvärdering av satsningen (ladda ner rapporten Ungdomsmottagningarna i Västra Götalands länPDF) Utvärderingen visade en ökning av antal besökare och antal besök under den tid som satsningen pågick.

Utvärderingen genomfördes dock i ett skede då mycket av utvecklingsarbetet endast hade hunnit påbörjas, vilket gjorde det svårt att bedöma satsningens resultat. En uppföljning kommer därför att göras under 2020 för att belysa vad satsningen har fått för resultat i ett längre perspektiv.

Det finns ett behov av att studera ungdomsmottagningarnas uppdrag när det gäller psykisk ohälsa, på grund av att ungas psykiska ohälsa ökar och att den vård och det stöd som finns är fördelat mellan flera aktörer. Vilka behov är ungdomsmottagningarna till för och vilka behov ska i huvudsak andra vårdgivare tillgodose?

En annan del av den statliga satsningen har handlat om vissa målgrupper som ungdomsmottagningarna har svårare att nå, som unga män, ungdomar från socioekonomiskt svaga hem och ungdomar med funktionsnedsättningar.

Läs mer om uppföljningen

Senast uppdaterad: 2020-02-28 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund