Socialstyrelsen på besök hos FoU i Väst angående IBIC-utvärdering

FoU i Västs analytiker Theresa Larsen gjorde nyligen en utvärdering av arbetssättet IBIC (Individens behov i centrum) i Kungsbacka kommun. Socialstyrelsen arbetar med att uppdatera utbildningsprogrammet och vägledningen för IBIC gentemot kommunerna och kom med anledning av detta på besök för att få input i sitt arbete.

Ann-Kristin Granberg och Johan Hansson, utredare och utbildare på Socialstyrelsen, samt Theresa Larsen

Ann-Kristin Granberg, Theresa Larsen och Johan Hansson.

Individens behov i centrum (IBIC) är ett arbetssätt som har utvecklats av Socialstyrelsen och bygger på att det stöd som individen erbjuds från socialtjänsten ska utgå från individens behov, resurser och mål istället för kommunens utbud av existerande insatser. Drygt hälften av landets kommuner uppger idag att de arbetar helt eller delvis enligt IBIC.

Målen har inte nåtts i Kungsbacka

Kungsbacka kommun var en av de första kommunerna i landet att införa IBIC. Våren 2018 vände de sig till FoU i Väst för att få en utomstående granskning av implementeringen och effekterna av IBIC i kommunen. Utvärderingen kom fram till att standardiserade processteg i socialtjänsten visserligen kan bidra till ökad rättssäkerhet och minska risken för överkompenserande insatser, men att det samtidigt kan leda till mer byråkratisering som gör det svårare att möta och tillgodose individers varierande behov. Totalt sett har merparten av Socialstyrelsens mål med IBIC inte nåtts i Kungsbacka kommun.

Ny vägledning kommer

Socialstyrelsen arbetar med utbildning och vägledning gentemot kommunerna och kommer under året att uppdatera utbildningsprogrammet, vägledningen och informationsspecifikationen gällande IBIC. Mötet på GR var en del i att få input i hur de framöver kan ge kommuner och verksamheter stöd i införandet och användandet av IBIC.
– Utvärderingen av IBIC i Kungsbacka är en värdefull gåva för oss i vårt arbete att utveckla stödet till kommunerna. Den ger oss viktiga inspel på hur arbetssättet tas emot, och vi brukar även hänvisa till den när vi är ute och processleder i kommunerna, säger Ann-Kristin Granberg och Johan Hansson, som är utredare på Socialstyrelsen.

Nationell utredning av IBIC är på gång

Under året kommer också Myndigheten för vårdanalys att på uppdrag av regeringen genomföra en nationell utvärdering av IBIC.

Läs mer om utvärderingen av IBIC i Kungsbacka kommun och ladda ner rapporten


Kontaktperson på GR: Theresa Larsen

Senast uppdaterad: 2020-02-25 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund