Doris ska studera hur välfärdsteknik påverkar medarbetarna inom kommunal omsorg

Att införa mer välfärdsteknik inom vård och omsorg är en central fråga för kommunerna. Men hur påverkas personalen av införandet av ny teknik? Och hur påverkar personalens värderingar och förväntningar användningen av tekniken? Det ska FoU i Västs nya forskare Doris Lydahl undersöka.

Doris Lydahl, forskare på Fou i Väst

Doris Lydahl, forskare på Fou i Väst.

Välfärdsteknik kan vara många olika saker, till exempel dörrsensorer, videokommunikationsteknik, robotkatter och olika digitala dokumentationssystem och mobilapplikationer. Välfärdsteknik kan öka kvaliteten och effektiviteten inom vård och omsorg, men det finns också en oro för att tekniken kommer att ersätta den mänskliga interaktionen, övervaka personalen och till och med göra många medarbetare överflödiga.

Tjänst på både GR och universitetet

Doris Lydahl är Filosofie doktor i sociologi vid Göteborgs universitet och nyanställd på FoU i Väst som så kallad flexit-forskare. Det innebär att hennes tjänst finansieras av Riksbankens jubileumsfond och att hon är placerad först på GR under två år och därefter ett år på Göteborgs universitet. Forskningsstudien pågår till och med februari 2023.

Större delen av tiden på GR kommer hon att arbeta med studien av välfärdsteknik, som har titeln ”Välfärdsteknikens värden – effektiv vård och hållbart arbetsliv eller avlägsen vård och övervakade anställda?” I sin studie kommer Doris Lydahl att söka svar på dessa frågor:

  1. Vilka värden och förväntningar om välfärd, omsorgsarbete och teknik uttrycker olika personalgrupper när de pratar om välfärdsteknik? 
  2. Hur återspeglar sig dessa värden och förväntningar i användningen av nya tekniker? Hur reflekteras detta i hur olika personalgrupper gör motstånd mot eller accepterar tekniken, samt eventuell utveckling och anpassning av tekniken?
  3. Hur beskriver personalen att deras arbetssätt och arbetsförhållanden har förändrats efter att man introducerat välfärdsteknik?

Ska "skugga" medarbetare

– Som metod för att besvara frågorna kommer jag bland annat att ”skugga” omvårdnadspersonal, det vill säga följa med och studera dem i deras arbete. Jag kommer också att intervjua medarbetare, chefer och inköpare av teknik, berättar Doris Lydahl.

Under arbetets gång kommer hon bland annat att hålla workshops med medarbetare, brukare och politiker samt skriva vetenskapliga artiklar.
– Det har gjorts väldigt lite forskning om medarbetarnas perspektiv vid införandet av välfärdsteknik tidigare, så jag hoppas kunna bidra med ny kunskap som är till praktisk nytta för kommunerna. Medarbetarperspektivet behöver lyftas fram och omvårdspersonalen är en grupp som inte får komma till tals så ofta, säger Doris Lydahl.

Hör av er till Doris

Just nu arbetar hon med urvalet av vilka verksamheter i GR-kommunerna som ska vara med i studien.
– Om ni i er verksamhet är intresserade så får ni gärna höra av er till mig, uppmanar Doris.

Kontakta Doris Lydahldoris.lydahl@goteborgsregionen.se eller 070- 892 57 32

Senast uppdaterad: 2020-02-21 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund