Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2020-09-29

  Ungdomars åsikter under Lupp!


  Under hösten genomförs ungdomsundersökningen Lupp 2020 (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) i nio av Göteborgsregionens kommuner. Frågorna i enkäten avser att skapa en helhetsbild av ungas situation. Det handlar om allt från skola, fritid och inflytande till trygghet, hälsa, arbete och framtid. Utgångspunkten är att beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga och ungas egna erfarenheter.
  Läs mer
 • 2020-09-28

  Göteborgsregionens kommuner samarbetar kring jobbspår


  Så kallade jobbspår innebär att individer med vissa förutsättningar får utbildning och arbete hos arbetsgivare som har behov av en specifik yrkeskompetens. Kommunerna i Göteborgsregionen vill skapa jobbspår över kommungränserna, och GR utreder nu tillsammans med kommunerna vilka behov och förutsättningar som finns.
  Läs mer
 • 2020-09-28

  Årets studie över aktualiseringar till socialtjänsten fokuserar på Göteborg


  FoU i Väst vid Göteborgsregionen har sedan år 2018 följt upp aktualiseringar som inkommit till socialtjänstens barn- och ungdomsvård i kommunerna i Göteborgsregionen. Årets rapport fördjupar förståelsen för aktualiseringar i Göteborgs tio stadsdelar under år 2019.
  Läs mer
 • 2020-09-28

  Framtidens socialtjänst kan bli mer tillgänglig och arbeta mer förebyggande


  Den 3 augusti överlämnade den statliga utredningen ”Framtidens socialtjänst” (dir 2017:39) sitt slutbetänkande. Nyligen fick GR:s nätverk en presentation av förslaget till hur socialtjänstlagen och socialtjänsten ska förändras för att anpassas till dagens samhällsutmaningar.
  Läs mer
 • 2020-09-25

  Nu startar utbildningarna i Äldreomsorgslyftet


  Samordningen av Äldreomsorgslyftet har bidragit till att cirka 300 personer i kommunerna i Göteborgsregionen nu påbörjar sina utbildningar till undersköterskor eller vårdbiträden på betald arbetstid.
  Läs mer
 • 2020-09-25

  Mycket på gång i projektet Vårdens medarbetare


  Sedan i våras driver GR projektet Vårdens medarbetare, som ska lyfta kommunernas perspektiv i omställningen till nära vård. I höst blir det bland annat workshoppar och seminarier som tar upp olika aspekter av nära vård. Nu är också förstudien "Omställningen till nära vård ur ett kommunalt perspektiv" klar.
  Läs mer
 • 2020-09-16

  Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK)


  Välkommen till en grundkurs bestående av tre halvdagar! Kursstart 29 oktober.
  Läs mer
 • 2020-09-07

  Vi söker deltagare till arbetsgrupp om kostnadsutvecklingen i kommunal vård och omsorg


  FoU i Väst söker dig som vill delta i en arbetsgrupp som tar fram typfall och diskuterar vilken kompetens som behövs för att genomföra vård- och omsorgsinsatserna i typfallen.
  Läs mer
 • 2020-09-07

  Vi söker deltagare som vill ta fram nyckeltal för nära vård


  FoU i Väst söker representanter från GR-kommunerna som är intresserade av att ingå i en arbetsgrupp som tillsammans tar fram och analyserar nyckeltal som är relevanta för omställningen till en nära vård.
  Läs mer
 • 2020-09-04

  FoU i Väst ska inventera insatser för personer med samsjuklighet


  FoU i Väst ska tillsammans med andra FoU-miljöer och Västra Götalandsregionen inventera insatser för personer med samsjuklighet. Bakgrunden är att det finns ett behov av att skapa en tydligare bild av vilka insatser denna målgrupp får.
  Läs mer

Senast uppdaterad: 2018-09-11 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund