Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2020-06-25

  Nyckeltal personalhälsa i kommunerna i Göteborgsregionen


  I den här kortrapporten kan du ta del av hur sjukfrånvaron och personalomsättningen har utvecklats i de 13 GR-kommunerna under årets fyra första månader.
  Läs mer
 • 2020-06-15

  Stort rekryteringsbehov i GR-kommunerna framöver


  Nu finns det en uppdaterad statistikrapport över personal- och rekryteringsbehov i GR-kommunerna för 2019–2029.
  Läs mer
 • 2020-06-12

  Ett kunskapsbaserat och målgruppsanpassat föräldrastöd – tre exempel


  FoU i Väst deltar i kunskapsutvecklingen av föräldrastöd för tre olika målgrupper. Under ett seminarium på Socialchefsdagarna i Göteborg presenteras satsningarna och preliminära forskningsresultat. Socialchefsdagarna äger rum den 30 september till och med den 2 oktober 2020.
  Läs mer
 • 2020-06-12

  Planering för att göra ett Yrkesresan för utförare


  GR:s uppskattade program Yrkesresan erbjuder introduktion och kompetensutveckling för personal i den sociala barn- och ungdomsvården. Snart kan även utförare få ett program som är anpassat för deras behov. GR har gjort en förstudie och planerar nu för hur Yrkesresan ska kunna utvidgas för även denna målgrupp.
  Läs mer
 • 2020-06-11

  GR tar grepp om kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen


  Kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen är en stor utmaning för kommunerna. Befolkningen blir allt äldre och fler ska ha vård i hemmet, samtidigt som intresset för att utbilda sig inom vård och omsorg minskar. GR tar nu tillsammans med kommunerna ett stort grepp om kompetensförsörjningen i äldreomsorgen genom att skapa ett branschråd. En första prioriterad fråga för branschrådet är Äldreomsorgslyftet.
  Läs mer
 • 2020-06-11

  Studie om upplevelsen av vård i hemmet under coronapandemin


  Under 2020 kommer FoU i Väst göra en studie om upplevelser av vård i hemmet under coronapandemin bland patienter och anhöriga till patienter som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården. Studien förväntas kunna bidra med kunskap om hur man kan arbeta mer personcentrerat, såväl under kris som under mer normala omständigheter.
  Läs mer
 • 2020-06-10

  Vår webbintroduktion för vård och omsorg – lämplig även för sommarvikarier


  GR har på uppdrag från socialcheferna i våra medlemskommuner tagit fram en webbaserad introduktionsutbildning för arbete inom kommunal vård och omsorg. Utbildningen används flitigt och vi vill tipsa om att den även är lämplig att använda för introduktion av semestervikarier.
  Läs mer
 • 2020-06-09

  ”Det uppstår andra normer och förväntningar på möten och utbildningar”


  Under coronapandemin möts vi som aldrig förr på distans och många förvånas över allt som faktiskt går att genomföra digitalt. Utbildningar exempelvis.
  Läs mer
 • 2020-06-08

  Informations- och inspirationsförmiddag kring oro för väntat barn


  Välkommen till en kostnadsfri halvdag på distans den 10 september!
  Läs mer
 • 2020-06-04

  Utbildning om interkulturell kompetens


  Förmågan att kunna samarbeta över kulturgränser och skapa förståelse mellan människor med vitt skilda bakgrunder är idag en nyckelkompetens för medarbetare och ledare. Välkommen till en utbildningsdag om interkulturell kompetens den 14 oktober.
  Läs mer

Senast uppdaterad: 2018-09-11 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund