Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2020-05-29

  Att leda möten via Microsoft TEAMS


  Välkommen till en halvdagsutbildning där du både får en teknisk genomgång och kunskap om hur du får till bra digitala möten.
  Läs mer
 • 2020-05-28

  Klart med unikt västsvenskt samarbete – gemensam vårdinformationsmiljö för regionen och alla kommuner


  Västra Götalandsregionen, GR:s medlemskommuner och övriga kommuner i Västra Götaland har nu tagit ett stort steg mot ökad samverkan inom vård och omsorg. Alla 49 kommuner har sagt ja till att gå med i satsningen på en gemensam vårdinformationsmiljö inom ramen för programmet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Det innebär enklare samverkan mellan olika vårdgivare - till nytta för invånarna.
  Läs mer
 • 2020-05-18

  Gör er kommun statistiska uppföljningar av ungas levnadsvillkor? Välkomna till en livesänd webbkonferens!


  GR och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) bjuder in till en webbkonferens den 14 oktober om lokal utveckling av ungdomspolitiken. Konferensen riktar sig till kommuner som gör någon form av enkätbaserad uppföljning av unga.
  Läs mer
 • 2020-05-18

  Krisledning i coronatider


  Webbföreläsningar för MAS, MAR och verksamhetschefer i kommunal hälso- och sjukvård.
  Läs mer
 • 2020-05-11

  Nya Vinnova-medel till AllAgeHub


  I februari lämnade samverkansplattformen AllAgeHub via GR in en ansökan till Vinnova inom ramen för utlysningen ”Testbäddar för samhällets utmaningar - genomförandeprojekt”. Nu har Vinnova meddelat att ansökan beviljats. Projektet som AllAgeHub sökt medel för handlar om att utveckla en testbädd för välfärdsteknik som utgår från användarnas faktiska behov.
  Läs mer
 • 2020-05-11

  Nya insatser till mottagandet av nyanlända


  Göteborgsregionen (GR) har beviljats medel från Länsstyrelsen för tre nya insatser som gäller mottagandet av nyanlända. Insatserna handlar om att ge nyanlända möjlighet att delta i föreningslivet, om att utveckla mottagandet av kvotflyktingar och om stärkt studie- och yrkesvägledning.
  Läs mer
 • 2020-05-06

  Västermodellen – ett enkelt sätt att öka barns delaktighet i socialtjänsten


  FoU i Väst har följt införandet av den så kallade Västermodellen i Härryda, Mölndal och Partille. Modellens syfte är att öka barns delaktighet i socialtjänsten. Rapporten om införandet säger bland annat att Västermodellen på ett enkelt sätt kan öka barns delaktighet och att barn vill träffa sina socialsekreterare mer.
  Läs mer

Senast uppdaterad: 2018-09-11 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund