Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2020-02-28

  Uppföljning av ungdomsmottagningarnas satsning på psykisk hälsa


  Ungdomsmottagningarna i Västra Götalands län har under några år fått statliga medel för en särskild satsning på ungas psykiska hälsa. Satsningen har bland annat inneburit ett arbete med att stärka tillgängligheten till ungdomsmottagningarna och kompetensutveckling av personalen. Under 2020 följer GR upp satsningen.
  Läs mer
 • 2020-02-27

  Med motivation som metod


  ”Proffsigt”, ”smidigt” och ”flexibelt” är några omdömen GR får för sina MI-utbildningar när vi tillfrågar Ingrid Brännström, Lisa Ruuth och Monica Stenum från Göteborgs stad.
  Läs mer
 • 2020-02-25

  Socialstyrelsen på besök hos FoU i Väst angående IBIC-utvärdering


  FoU i Västs analytiker Theresa Larsen gjorde nyligen en utvärdering av arbetssättet IBIC (Individens behov i centrum) i Kungsbacka kommun. Socialstyrelsen arbetar med att uppdatera utbildningsprogrammet och vägledningen för IBIC gentemot kommunerna och kom med anledning av detta på besök för att få input i sitt arbete.
  Läs mer
 • 2020-02-21

  Doris ska studera hur välfärdsteknik påverkar medarbetarna inom kommunal omsorg


  Att införa mer välfärdsteknik inom vård och omsorg är en central fråga för kommunerna. Men hur påverkas personalen av införandet av ny teknik? Och hur påverkar personalens värderingar och förväntningar användningen av tekniken? Det ska FoU i Västs nya forskare Doris Lydahl undersöka.
  Läs mer
 • 2020-02-13

  Ta del av planeringsunderlag från psykiatriinventeringen i Göteborg


  GR har tagit fram en resultatsammanställning från Göteborgs stads psykiatriinventering som gjordes hösten 2019. Materialet kan användas som planeringsunderlag för stöd och service för personer med allvarlig psykisk sjukdom.
  Läs mer
 • 2020-02-05

  HälsoGReppet har lyft upp psykosocial arbetsmiljö på agendan


  Nu avslutas GR:s ESF-finansierade projekt HälsoGReppet. Projektet, som har pågått sedan 2017, har fått många positiva effekter, bland annat att den psykosociala arbetsmiljön har satts på agendan och att aktiviteter i projektet har blivit en del av det ordinarie arbetet i kommunerna. Projektet har även tagit fram en modell för analys av personalhälsa och en guide till lokal samverkan i rehabiliteringsprocessen.
  Läs mer
 • 2020-02-05

  Tidiga samordnade insatser med fokus på barns och ungas hälsa


  Med utgångspunkt i arbetet som görs i Ale kommun genomför vi den 25 mars en workshop som handlar om hur unga kan bli delaktiga på riktigt: Vad behövs för att det strategiska och det operativa arbetet ska hänga ihop? Hur kan det arbete vi redan gör kopplas till målen i Agenda 2030? Hur kan vi tillsammans hantera frågor som spänner över flera förvaltningar?
  Läs mer
 • 2020-02-05

  GR stöttar kommunerna i omställningen till en nära vård


  Nära vård innebär en stor omställning för kommunerna och GR:s roll är att på olika sätt stötta i detta arbete. Här kan du läsa om en del av de saker vi kommer att bistå kommunerna med.
  Läs mer
 • 2020-02-04

  Förebygg och hantera konflikter genom ökad interkulturell kompetens


  Det här är en utbildning som kan få stor betydelse för dina relationer både med kollegor och med brukare, klienter eller patienter. Du får tips, konkreta verktyg och insikter som hjälper dig att agera konstruktivt i mötet med människor från andra kulturer.
  Läs mer
 • 2020-02-03

  Grundkurs i tjänstedesign – gå SKR:s populära kurs hos oss!


  Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där man involverar användaren för att se till att de tjänster som tas fram fungerar och uppskattas av dem som verksamheten finns till för. 
  Läs mer
 • 2020-02-03

  Minst nio kommuner i Göteborgsregionen genomför den stora ungdomsundersökningen Lupp


  Lupp riktar sig till ungdomar i åk 8 och gymnasiets år 2 och rör vanor, erfarenheter och attityder när det gäller skola, fritid, inflytande, trygghet, arbete och framtid. Kommunerna i Göteborgsregionen kan genom GR få stöd i att planera, genomföra, analysera och sprida resultat från Lupp.
  Läs mer

Senast uppdaterad: 2018-09-11 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund