Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2019-11-29

  Den vanligaste insatsen är ingen insats alls


  Föräldrar till barn som bor i familjehem eller på institution behöver få bättre stöd än vad de får idag. Det är utgångspunkten för projektet Förälder på avstånd. Kommunerna som deltar i projektet har nu dragit igång ett förbättringsarbete som handlar om allt från krissamtal till en helt ny mottagning för dessa föräldrar. Detta och mycket annat framkom vid tisdagens fullsatta seminarium.
  Läs mer
 • 2019-11-27

  AllAgeHub summerar och blickar framåt


  Den 26 november arrangerade AllAgeHub en fullmatad konferens där ett centralt budskap var att det inte var en avslutningskonferens, men möjligen avslutning på uppstartsfasen. Samverkansplattformen kommer att fortsätta i första hand ett halvår till och därefter förhoppningsvis med finansiärers stöd ännu längre. Kommunerna framhåller att behovet av stöd i välfärdsteknikfrågor är större än någonsin. Fokus under det kommande halvåret kommer att ligga på att omforma och anpassa projektet än mer utifrån de samverkande parternas behov.
  Läs mer
 • 2019-11-22

  ”Det enskilda verktyg som öppnat flest dörrar mellan förvaltningarna här i Kungsbacka”


  Snart är det dags igen för den stora ungdomsundersökningen Lupp. Den riktar sig till ungdomar i åk 8 och gymnasiets år 2 och rör vanor och attityder när det gäller skola, fritid, inflytande, trygghet, arbete och framtid. Kommunerna i Göteborgsregionen kan genom GR få stöd i att planera, genomföra, analysera och sprida resultat från Lupp.
  Läs mer
 • 2019-11-21

  Bemötande och kommunikation var viktiga ämnen på årets demenskonferens


  Den 8 november 2019 anordnade GR årets demenskonferens. Temat för konferensen var Bemötande vid kognitiv svikt hos äldre. Syftet med dagen var att ge ökad kunskap om bemötandets betydelse för en vård och omsorg utifrån individens behov.
  Läs mer
 • 2019-11-21

  Kommuner utbyter idéer och erfarenheter på GR:s ”Mötesplatser”


  Mötesplats IFO samlar omkring 300 personer och även våra mötesplatser för Funktionshinder och Äldreomsorg är populära. Tanken med konceptet Mötesplats är att medarbetare och chefer i våra kommuner ska träffas och lära av varandra.
  - Det ger kraft i att träffa andra som arbetar med liknande saker, säger Robert Rydquist från Stenungsunds kommun.

  Läs mer
 • 2019-11-21

  Trehundra deltagare på den sjuttonde upplagan av Mötesplats IFO


  Under dagen utbytte de erfarenheter om misstag de har gjort och hur de kommit vidare, arbetssätt som funkar, nya samverkanslösningar och massor av tips och idéer. Och så lyssnade de till Jesper Rönndahl och Alva Appelgren. Som stöd för minnet finns nu en sammanfattning av dagen & föreläsarnas Powerpointpresentationer.
  Läs mer
 • 2019-11-18

  Möter du i ditt jobb föräldrar med kognitiva svårigheter? Skulle du vilja spela rollspel på arbetstid?


  Då kan föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children (PYC) vara något för dig! PYC används när det finns behov av ett konkret och individuellt föräldraskapsstöd. Hemma hos familjen jobbar ni med att stärka förälderns samspel med och omvårdnad om sitt barn.
  Läs mer
 • 2019-11-12

  Familjeorienterat arbete i familjer med missbruk


  Socialstyrelsen, länsstyrelsen och kommunalförbunden i länet bjöd in till en inspirationsdag om ett arbetssätt som väcker allt större intresse. Här kan du ta del av kunskap och material från dagen.
  Läs mer
 • 2019-11-11

  Ett närmande mellan ungdomar och politiker


  25 ungdomar och 14 politiker från 8 kommuner möttes på dagens Påverkanstorg på GR. Ungdomarna stod i fokus och politikernas uppgift var att lyssna.
  Läs mer
 • 2019-11-06

  Flytt på äldre dar kan ge ökad frihet och självständighet


  Boendemiljön är en viktig livsmiljö för äldre och den bör stödja hälsa och välbefinnande för att förebygga behov av vård och omsorg. Det konstaterar en rapport som FoU i Väst har gjort tillsammans med Chalmers. Rapporten beskriver hyresgästernas upplevelser av att flytta till senior- eller trygghetsboenden och motiven till att flytta.
  Läs mer

Senast uppdaterad: 2018-09-11 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund