Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2019-10-24

  Film: Kan en liten FoU-verksamhet bidra till välfärdens utveckling?


  FoU i Västs nuvarande chef Margareta Forsberg föreläste på Förvaltningshögskolans dag tillsammans med sin företrädare Cecilia Bokenstrand.
  Läs mer
 • 2019-10-24

  Kvalificerad processledarutbildning för yrkesverksamma trafik-  och samhällsplanerare


  Kungliga tekniska högskolan (KTH) erbjuder nu i samarbete med GR en ny omgång av denna välrenommerade påbyggnadsutbildning i ledarskap och integrerad trafik- och bebyggelseplanering. Se filmen där kursledare och tidigare deltagare berättar mer!
  Läs mer
 • 2019-10-23

  Ledarskap, schemaläggning och relationer några av ingredienserna i Hälsogreppets lokala projekt


  Det ESF-finansierade projektet Hälsogreppet har gett kommunerna möjlighet att jobba med bland annat hälsosam schemaläggning, utvecklande och hälsofrämjande ledarskap samt hjärnhälsa för medarbetarna. Nyligen höll projektet slutkonferens tillsammans med Göteborgs stads projekt En hälsosam arbetsplats.
  Läs mer
 • 2019-10-23

  Yrkesresan nominerad till European Social Services Awards


  GR:s digitala kompetensplattform som redan fått stor uppmärksamhet nationellt kan nu vinna ett fint internationellt pris.
  Läs mer
 • 2019-10-23

  Ny rapport: Sjukfrånvaron minskar i flera av Göteborgsregionens kommuner


  Lägst är sjukfrånvaron för närvarande inom Tjörns kommun. HR-chefen Sara Alfredsson berättar hur de har arbetat aktivt för att få ner sjukfrånvaron.
  Läs mer
 • 2019-10-23

  AllAgeHub – Summering och framtid


  Den 26 november bjuder AllAgeHub in till en fullmatad höstkonferens där vi dels kommer att summera uppstartsfasen, dels blicka framåt mot hur vi på bästa sätt skapar möjligheter för fortsatt utveckling inom välfärdsteknik.
  Läs mer
 • 2019-10-23

  Stimulansmedel ska utveckla förutsättningarna för vårdens medarbetare


  GR:s roll blir att ge kommunerna processtöd vid införandet av nära vård, utveckla en digital plattform för kompetensutveckling samt följeforskning.
  Läs mer
 • 2019-10-23

  Dags att planera för ungdomsundersökningen Lupp 2020!


  Hösten 2020 är nästa tillfälle för ett regionalt samordnat genomförande av Lupp-undersökningen i Göteborgsregionen. Tänker er kommun vara med?
  Läs mer
 • 2019-10-22

  Kommuntorget Göteborgsregionen på Gymnasiedagarna och Future Skills


  Vaddå, finns det jobb där man får ”gejma” på jobbet?! Det var en av många frågor som ambassadörerna på Kommuntorget fick svara på.
  Läs mer
 • 2019-10-22

  Hallå, Jenny Rangmar!


  Du har fått forskningsmedel för att genomföra en studie om effekter av behandlingsmetoder för män som utövar våld i nära relationer. Berätta mer!
  Läs mer
 • 2019-10-21

  Inspirerande Socialchefsdagar i Umeå den 25–27 september


  Nu kan du ta del av dokumentation från dessa fullspäckade dagar.
  Läs mer
 • 2019-10-21

  Tillitsbaserat Ledarskap – ett tre dagars ledarskapsprogram


  Nu öppnar vi upp anmälan för en ny omgång av detta populära ledarskapsprogram.
  Läs mer
 • 2019-10-18

  Kulturmöten vid vård och omsorg i hemmet


  Den 5 december 2019 bjuder vi in till en utbildningsdag för yrkesverksamma som i sitt arbete genomför vård- och/eller omsorg i någons hem.
  Läs mer
 • 2019-10-18

  Stöd till projekt kring samverkan med civilsamhället


  FoU i Väst ger forskarstöd till ett arbete som bland annat förväntas kunna leda till att bryta ofrivillig ensamhet och främja gemenskap och delaktighet bland seniorer.
  Läs mer
 • 2019-10-18

  Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten


  Välkommen till en heldagsutbildning den 19 november som riktar sig till myndighetsutövare och utförare inom socialtjänstens hela verksamhetsområde.
  Läs mer
 • 2019-10-17

  Komplexa behov och gränsdragningar är vardag inom kommunal hälso- och sjukvård


  Kommunerna ansvarar för en växande del av den svenska hälso- och sjukvården, så kallad Kommunal hälso- och sjukvård (KHSV). KHSV innebär stora fördelar men även utmaningar. En ny rapport från FoU i Väst på GR reder ut begreppen och lyfter fram den kommunala hälso- och sjukvården ur ett medarbetarperspektiv.
  Läs mer
 • 2019-10-17

  Om beroende i ett familje- och generationsperspektiv


  Frid Hansen leder denna tvådagarsutbildning som handlar om att förstå och se till att hela familjen, inklusive barnet, får rätt hjälp.
  Läs mer
 • 2019-10-11

  Inbjudan till erfarenhetsutbyte i föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children (PYC)


  Den 21 november i Göteborg eller 22 november i Borås är du som har utbildning i PYC välkommen till en förmiddag där vi utbyter erfarenheter.
  Läs mer
 • 2019-10-11

  På spaning efter ett socialt hållbart samhälle IX


  Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium om social innovation i samhällsplaneringen!
  Läs mer
 • 2019-10-10

  Vad har vi lärt oss om det stöd som föräldrar till placerade barn får? Vad behöver utvecklas?


  Välkommen till en kostnadsfri halvdag om projektet Förälder på avstånd!
  Läs mer
 • 2019-10-09

  Modigs digitaliseringsombud är redo att höja kompetensen inom digital teknik


  De utsedda digitaliseringsombuden inom projekt Modig har ett ansvarsfullt uppdrag. De får nu under hösten inledande utbildningar som ska vara till hjälp när de sedan ska utbilda sina kollegor i digital teknik. Alisha, Jeanette och Martin är tre av digitaliseringsombuden.
  Läs mer
 • 2019-10-03

  Barns delaktighet i socialtjänsten


  En delrapport om Göteborgs stads arbete med att införa Västermodellen.
  Läs mer

Senast uppdaterad: 2018-09-11 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund