Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2019-09-24

  När datorspelandet blir problematiskt – gaming disorder


  Vad vet du om den nya diagnosen gaming disorder? Här hittar du korta filmklipp, filmade föreläsningar, en ny kunskapsöversikt och material från våra två seminarier i Göteborg och Trollhättan.
  Läs mer
 • 2019-09-16

  Nya utmaningar kräver nya sätt att tänka!


  GR erbjuder utbildning i användardriven innovation i offentlig sektor.
  Läs mer
 • 2019-09-13

  Boka 15 november för NORM-konferensen om funktionshinder och om åldrande


  Den 15 november är det åter dags för den välbesökta NORM-konferensen om funktionshinder och om åldrande. Konferensen arrangeras av forskargruppen NORM (Normalitet, Omsorg, Rättigheter, Makt) i samabete med GR.
  Läs mer
 • 2019-09-12

  Digitalisering och förändring i fokus på Modigs uppstartskonferens


  Projekt Modig handlar om att ge mer omsorg med digital teknik. Den 5 september 2019 hade Modig uppstartskonferens. Här kan du läsa en sammanfattning av dagen som bland annat innehöll inspiration, erfarenheter från kommunerna och tips om implementering.
  Läs mer
 • 2019-09-10

  Nationell samordnare för sjukskrivningsprocessen besökte Hälsogreppet


  Nyligen var den nationella samordnaren för en välfungerande sjukskrivningsprocess, Mandus Frykman, på besök på GR för att träffa Hälsogreppet. Det blev ett samtal om samordnarens respektive Hälsogreppets uppdrag när det gäller samverkan mellan olika aktörer vid sjukskrivning och rehabilitering.
  Läs mer
 • 2019-09-10

  Nätmobbning – hur ska vi vuxna hantera den? 


  Välkommen till en halvdag med Sofia Berne, fil dr i psykologi och legitimerad psykolog. Hon är verksam vid Göteborgs universitet och medförfattare till ”Nätmobbning – handbok för skolan”.
  Läs mer
 • 2019-09-06

  När datorspelandet blir problematiskt – ladda ner material från vårt seminarium


  Igår kom cirka 130 personer till Folkets hus i Göteborg och vårt seminarium om problematiskt datorspelande. Drygt 140 personer följde seminariet på webben. Nu kan du ladda ner föreläsarnas Powerpointbilder.
  Läs mer
 • 2019-09-04

  Vilka arbetsmarknadsinsater bedriver kommunerna i Göteborgsregionen? Vad blir resultatet?


  Cirka 130 personer deltog i Göteborgsregionens arbetsmarknadskonferens som också bjöd på nationella utblickar.
  Läs mer
 • 2019-09-04

  Nytt uppdrag ska utreda hur kommunerna kan samverka mer vid arbetsmarknadsinsatser


  Vilka möjligheter finns för kommunerna att samarbeta när det gäller arbetsmarknadsinsatser? Det ska GR under hösten utreda.
  Läs mer
 • 2019-09-04

  Projektet "Föräldrastöd för nyanlända" går vidare


  Mellan september 2018 och december 2019 driver Göteborgsregionen tillsammans med Göteborgs stad projektet ”Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen”. I höst arrangeras flera kurser, bland annat utbildning för blivande kursledare.
  Läs mer
 • 2019-09-03

  Skillnader i användandet av ungdomsmottagningar i Göteborg


  FoU i Väst har på uppdrag av ungdomsmottagningarna i Göteborg gjort en studie om just ungdomsmottagningarna och deras besökare. Resultatet visar bland annat att det skiljer sig mellan olika områden i Göteborg när det gäller i vilken utsträckning som ungdomar besöker en ungdomsmottagning.
  Läs mer
 • 2019-09-03

  Mänskliga möten gav förbättrad arbetssituation för undersköterskor


  Mänskliga möten och arbetslivsetablering är benämningen på ett kommunalt pilotprojekt som bedrevs vid Krokslätts äldreboende och Örgrytehemmet i stadsdelen Centrum, Göteborg, under 2018 och fram till hösten 2019. Syftet med projektet var att pröva en arbetsmodell, primärt med ambitionen att förbättra arbetssituationen för omsorgspersonal inom äldreomsorgen, men också att verka för en inkluderande arbetsmarknad. GR fick i uppdrag att utvärdera projektet och nu är rapporten klar.
  Läs mer
 • 2019-09-03

  Yrkesresan – nu även för vana socialsekreterare


  Nu har vi öppnat upp nivån ”Van” i Yrkesresan, så att den som har jobbat 2–5 år som socialsekreterare får tillgång till kurser som är framtagna för vana.
  Läs mer
 • 2019-09-03

  När datorspelandet blir problematiskt – en kunskapsöversikt


  Att spela mycket datorspel behöver inte alls vara negativt, men i vissa fall kan spelandet bli problematiskt och till och med få allvarliga konsekvenser både för den som spelar och för dem runt omkring. I juni 2018 klassade Världshälsoorganisationen (WHO) gaming disorder som en sjukdom och tillståndet, som ännu inte har någon officiell svensk översättning, blev en diagnos.
  Läs mer

Senast uppdaterad: 2018-09-11 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund