Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2019-05-29

  Återvändare i fokus


  Göteborgsregionens Socialchefsnätverk har under våren konstaterat att det i kommunerna kan finnas behov av ökad kunskap kring återvändare från före detta IS-kontrollerade områden i Syrien och Irak, samt hur man som kommun kan hantera mottagandet av dessa. Ämnet har fått stort utrymme i medierna, vilket i sin tur lett till viss oro och mycket frågor från allmänheten.
  Läs mer
 • 2019-05-29

  Tycker du att olikheter utifrån kulturell bakgrund eller religionstillhörighet kan vara utmanande?


  Då kanske du ska gå någon av våra utbildningar i höst? Vi har bland annat särskilda kurser för dig som arbetar inom vård och omsorg, förskola, grundskola eller fritidshemsverksamhet.
  Läs mer
 • 2019-05-28

  Socialstyrelsens generaldirektör besöker GR


  Syftet med besöket är att ta del av Yrkesresan och hur vi i Göteborgsregionen arbetar med kompetensförsörjning och kompetensutveckling.
  Läs mer
 • 2019-05-27

  Finns det rekommendationer om hur mycket alkohol äldre kan dricka? Hur är det med sambandet mellan alkohol och självmord bland äldre?


  Det var några av frågorna som avhandlades på seminariet i förra veckan om hälsoeffekter av alkoholkonsumtion bland äldre personer. Här kan du läsa om det viktigaste som framkom under seminariet och se de filmade föreläsningarna.
  Läs mer
 • 2019-05-23

  Utbildning i föräldrastödsprogrammet PYC


  Har du ett arbete där du möter personer med kognitiva funktionsnedsättningar och som behöver stöd i sitt föräldraskap? 19-21 november sker nästa omgång av utbildning i föräldrastödsprogrammet PYC.
  Läs mer
 • 2019-05-13

  Sjukfrånvaron minskar i kommunerna i Göteborgsregionen


  Det visar en ny rapport som beskriver sjuktal och andra förhållanden för kommunernas anställda.
  Läs mer
 • 2019-05-09

  Mötesplats Funktionshinder den 26–27 mars 2020


  Är du medarbetare eller chef inom funktionshinderområdet? I slutet av mars nästa år är scenen din. Ta chansen att dela med dig av dina erfarenheter!
  Läs mer
 • 2019-05-08

  Spelreklam i fokus: Vad innehåller svensk spelreklam? Vad har spelreklamen för påverkan?


  Se de filmade föreläsningarna där ett par av Sveriges främsta spelforskare medverkar och läs vår konferensrapport som sammanfattar den länsgemensamma konferensen om spelreklam som ägde rum i Göteborg den 15 april.
  Läs mer
 • 2019-05-07

  Vill du forska om digitalisering och välfärdsteknik i vård och omsorg?


  FoU i Väst söker en engagerad forskare som vill bidra till kunskapsutveckling i nära samarbete med Göteborgsregionens kommuner. Tjänsten är en del av den så kallade Flexit-satsningen som Riksbankens Jubileumsfond gör.
  Läs mer

Senast uppdaterad: 2018-09-11 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund