Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2019-04-29

  Ungdomsmottagningen: Allt mellan lust och ångest


  Ungdomsmottagningen som en lättillgänglig arena för unga med psykiska besvär och ohälsa. Det handlade två stora länskonferenser om i början på april. Nu finns konferenserna sammanfattade i en rapport och du kan också ladda ner föreläsarnas bildspel.
  Läs mer
 • 2019-04-23

  Filmade föreläsningar om goda och effektiva boendemiljöer


  Nyligen höll GR en konferens på temat Goda och effektiva boendemiljöer – att planera för ny- och ombyggnad av särskilda boenden inom äldre- och funktionshinderområdet. Här kan du ta del av konferensrapporten och se föreläsningarna i efterhand.
  Läs mer
 • 2019-04-17

  Projekt Modig ska ge mer omsorg med digital teknik


  Nu är projekt Modig i gång. Modig ska stärka kunskapsnivån inom digitalisering bland medarbetare och chefer inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet. Bakgrunden är det allt större behovet av kunskap om modern teknik och digitalisering i dessa verksamheter.
  Läs mer
 • 2019-04-17

  Välkommen till Västsvenska EU-konferensen: Hur når vi klimatneutralitet i Västsverige?


  3-4 oktober i Göteborg är det dags för den Västsvenska EU-konferensen, för 17:e året i rad. Konferensen är en mötesplats för tjänstepersoner och beslutsfattare som arbetar för lokal och regional utveckling i Västsverige utifrån ett europeiskt perspektiv.
  Läs mer
 • 2019-04-17

  Utvärdering av samtalscirklar på äldreboende


  "Samvaro och samtal om minnen från förr" heter rapporten som sammanfattar utvärderingen av ett projekt kring livsfrågor på äldreboende. Syftet med projektet var att ge de äldre möjlighet att samtala om existensiella frågor.
  Läs mer
 • 2019-04-16

  Hur kan vi minska och motverka segregation?


  Våren 2018 utlyste Delegationen mot segregation (Delmos) medel för att stödja projekt vars syfte är att bidra till en sektorsövergripande samordning av arbetet med att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå. Göteborgsregionen (GR) var en av de organisationer som beviljades medel och nu är rapporten klar.
  Läs mer
 • 2019-04-12

  Tidning om att vara anhörig till äldre med psykisk ohälsa


  För en anhörig till en person med psykisk ohälsa kan det uppstå många dilemman och motstridiga känslor. I tidningen Psykisk ohälsa hos äldre – Hur är det att vara anhörig? kan du läsa om bland annat personcentrerad vård och växelvård, och om dilemmat när individen inte vill ha hjälp men anhöriga ser att det behövs.
  Läs mer
 • 2019-04-12

  Hur känner vi igen föräldrar med kognitiva svårigheter?


  Frågan kanske låter konstig men att bli förälder är en utmaning. Ännu större kan utmaningen bli för föräldrar som själva har kognitiva svårigheter. En förutsättning för att kunna erbjuda de föräldrarna stöd är att vi vet vilka de är.
  Läs mer
 • 2019-04-04

  Föräldrastöd: Det finns många sätt att vara förälder


  Hur skapas förutsättningar för föräldraskap som främjar barns hälsa och utveckling? Välkommen till ett kostnadsfritt dialogseminarium om föräldrastöd den 10 maj!
  Läs mer
 • 2019-04-01

  Ta kommandot över digitaliseringen!


  I samarbete med DigJourney erbjuder nu GR ett tredagars intensivt kunskapslyft, för transformationsledare i offentlig sektor i Göteborgsregionen.
  – Förmågan att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter är avgörande för att kunna möta invånarens förväntningar och de utmaningar som kommunerna står inför, säger Johan Kjernald som är digitaliseringsstrateg på GR.

  Läs mer
 • 2019-04-01

  Utvärdering av gruppbehandling för sexuella övergrepp gav viktiga resultat


  Gruppbehandling är en viktig del av ungdomars bearbetning av sexuella övergrepp. Det visar en ny rapport från FoU i Väst, där författarna har undersökt gruppbehandlingen som erbjuds av Ungdomsmottagningen i Västra Göteborg.
  Läs mer
 • 2019-04-01

  Vilket stöd får föräldrar med barn i familjehem eller på institution och hur kan det förbättras?


  Det är ett par av de frågor som tre forskare och sju kommuner ska arbeta med i forskningsprojektet Förälder på avstånd.
  Läs mer

Senast uppdaterad: 2018-09-11 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund